ChulaEngineering
Homeวิศวฯ จุฬาฯ จัดงาน ‘นิทรรศการวิชาการทางวิศวกรรม ครั้งที่ 17 (NITAD 17) รวมศาสตร์และนวัตกรรมด้านวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาประเทศสนับสนุนนโยบายประเทศไทย 4.0 เพื่อความก้าวหน้าอย่างยั่งยืนในอนาคตด้วย 5 Megatrends ฉลองโอกาส 100 ปี จุฬาฯ

วิศวฯ จุฬาฯ จัดงาน ‘นิทรรศการวิชาการทางวิศวกรรม ครั้งที่ 17 (NITAD 17) รวมศาสตร์และนวัตกรรมด้านวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาประเทศสนับสนุนนโยบายประเทศไทย 4.0 เพื่อความก้าวหน้าอย่างยั่งยืนในอนาคตด้วย 5 Megatrends ฉลองโอกาส 100 ปี จุฬาฯ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดมพลังนิสิตร่วมจัดงาน ‘นิทรรศการวิชาการทางวิศวกรรม ครั้งที่ 17 หรือ NITAD 17 อุทิศองค์ความรู้นำไทยพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยอาศัยความล้ำหน้าด้านนวัตกรรม 5 Megatrends มาเป็นแรงขับเคลื่อนหลัก โดยงานจะจัดระหว่างวันที่ 15-19 มีนาคม 2560 ที่วิศวฯ จุฬาฯ หนึ่งในไฮไลท์หลักของกิจกรรมภายในงานจุฬาฯ เอกซ์โป 2017

รศ.ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า ล่าสุด คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ผนึกพลังความคิดของเหล่าคณาจารย์และนิสิต ร่วมนำผลงานวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมไทยมาจัดแสดงภายในงาน ‘นิทรรศการวิชาการทางวิศวกรรม ครั้งที่ 17 หรือ NITAD 17’  โดยนำองค์ความรู้เป็นฐานในการคิด ผสานกับปณิธานที่มุ่งอุทิศความรู้เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้แก่ประเทศไทย ฉลองครบรอบ 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดังเช่นที่คณาจารย์และนิสิตทุกรุ่นได้นำมาปฏิบัติสืบต่อกันมาทุกยุคทุกสมัย โดยในครั้งนี้ วิศวฯ จุฬาฯ นำเสนอแนวคิดในการนำนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้เพื่อสอดรับกับสังคมที่กำลังเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน อาทิ การรับมือกับวิกฤติด้านพลังงาน อาหาร และน้ำ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยที่กำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย การสร้างเมืองที่เพิ่มความสะดวกสบายให้แก่คนในสังคมโดยไม่กระทบกับสิ่งแวดล้อม การเตรียมความพร้อมในการรับมือกับภัยพิบัติที่คุกคามมนุษย์เพิ่มขึ้นในทุก ๆ วินาที ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่งในโลกยุคปัจจุบัน จึงอยากจะเชิญบุคคลที่สนใจรวมทั้งนักเรียน นิสิต และนักศึกษาเข้ามาร่วมชมงานนิทรรศการในครั้งนี้

ด้าน ผศ.ดร.มาโนช โลหเตปานนท์ รองประธานกรรมการจัดงานนิทรรศการวิชาการทางวิศวกรรมครั้งที่ 17 กล่าวถึงการส่งเสริมนิสิตเพื่อสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมเข้าร่วมงาน ‘นิทรรศการวิชาการทางวิศวกรรม ครั้งที่ 17 (NITAD 17)’ ในครั้งนี้ว่า การจัดงานจัดขึ้นภายใต้แนวคิด Driving Innovation, Unlocking Our Future   ที่มุ่งนำนวัตกรรมเข้ามาเป็นตัวขับเคลื่อนและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคม โดยในครั้งนี้ถือเป็นการจัดงานครั้งใหญ่ที่สุดตั้งแต่คณะวิศวฯ จุฬาฯ เคยจัดมา เพราะตั้งใจทำขึ้นเพื่อฉลองโอกาสครบรอบ 100 ปี จุฬาฯ โดยภายในงานนอกจากจะมีการจัดแสดงผลงานทางวิชาการจากเหล่าคณาจารย์และกลุ่มนิสิตแล้ว ยังได้มีการเชิญบุคคลสำคัญ ตลอดจนผู้นำองค์กรต่าง ๆ มาร่วมแสดงวิสัยทัศน์และแนวทางในการพัฒนาประเทศไทยให้เต็มเปี่ยมด้านศักยภาพ อาทิเช่น รศ. ดร. ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ควอลิตีเฮาส์ จำกัด (มหาชน)  ซึ่งเชื่อมั่นว่าผู้ที่เข้ารับฟังจะได้เห็นมุมมองใหม่ ๆ ของการพัฒนาประเทศในแบบองค์รวมอย่างแน่นอน

ในส่วนนายชยุตม์ สกุลคู นิสิต ชั้นปีที่ 4 ภาควิชาอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประธานจัดงานในครั้งนี้ อธิบายถึงไฮไลท์ของกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงานว่า การนำเสนอผลงานทางวิชาการในครั้งนี้ จะเป็นรูปแบบ ‘นิทรรศการมีชีวิต’ โดยผู้เข้าชมสามารถสัมผัสความรู้และข้อมูลต่าง ๆ ได้ในรูปแบบ Interactive Exhibition ซึ่งจะสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ที่น่าสนใจให้เกิดขึ้นกับผู้ชมอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งงาน ภายในงานจะมีการตกแต่งเป็นมหานครจำลองประเทศไทยในอนาคตหลังได้รับการผลักดันทางด้านนวัตกรรมภายใต้ชื่อ วิศวนคร (The Enginopolis) ซึ่งผู้ร่วมงานจะได้พบกับการจัดแสดงผลงานกว่าร้อยผลงาน ผ่านการนำเสนอภายใต้ 5 Megatrends (5 กระแสหลักของการเปลี่ยนแปลงที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นในอนาคต) ประกอบด้วย

  •  Food, Energy, Water Management…นวัตกรรมการจัดการอาหาร พลังงาน และน้ำ
  • Smart City…นวัตกรรมเพื่อสร้างสรรค์สังคมเมืองในอนาคต
  • Aging Society...นวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ
  • Robotic & Digital Technology...นวัตกรรมเครื่องจักรกลและเทคโนโลยีดิจิตอล
  • Natural Disaster...นวัตกรรมเพื่อการป้องกันและการจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติ

นอกจากนี้ ภายในงาน NITAD 17 ยังมีอีเวนท์ที่น่าสนใจอื่น ๆ อีกมากมาย อาทิ

  • Final Pitch Innovation Challenge: การนำเสนอผลงานนวัตกรรมของ 10 ทีมสุดท้ายที่ผ่านเข้ารอบไฟนอลในโครงการ Innovation Challenge 2016 โครงการที่เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาจากทั่วทั้งประเทศร่วมประกวดผลงานและพัฒนาไอเดียนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ประเทศไทยในอนาคต
  • NiTalk “Get inspired. Stay motivated.”: ทอล์คแบ่งปันประสบการณ์และสร้างแรงบันดาลใจ โดยแขกรับเชิญที่มีบทบาทสำคัญในการผลักดันนวัตกรรมของประเทศ
  • เสวนาวิชาการ: หยิบยกประเด็นต่างๆ ในสังคมขึ้นมาพูดคุยเพื่อร่วมกันหาทางออกให้กับปัญหาหรือสถานการณ์    ดังกล่าวทั้งในปัจจุบันและอนาคตเช่น ระบบขนส่งทางรางในประเทศไทยและการพัฒนาสังคมสูงวัยด้วยนวัตกรรม
  • E-Quiz: งานแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางวิศวกรรมและนวัตกรรมสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีผู้เข้าร่วมกว่า 300 คน
  • ละครนิทรรศฯ:    ละครในงานนิทรรศฯครั้งที่17นี้ จะทำให้คุณพบกับอีกหลายๆแง่มุมของเราที่คุณไม่เคยรู้ กระบวนการทางความคิดที่คุณไม่เคยเห็น เราอยากให้คุณได้ชม

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถชมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.Nitad17.com และ Facebook.com/Nitad 17

 
 
เนื้อหาเว็บไซต์