ข่าวเด่น
กองทุนนวัตกรรม
ยอดรวม 80,529,953 บาท
100,000
บาท
คุณปิยจิตร วรรณพฤกษ์ แกสเนอร์
ว.ศ. 2526
กองทุนวิศวฯ 100 ปี
ยอดรวม 65,325,236 บาท
50,000
บาท
นายเอกชัย รัตนชัยวงศ์
ว.ศ. 2513