ข่าวเด่น
กองทุนนวัตกรรม
ยอดรวม 80,418,953 บาท
800,000
บาท
กองทุน ศ.วิชัย ศังขจันทรานนท์
ว.ศ. 2508
กองทุนวิศวฯ 100 ปี
ยอดรวม 65,325,236 บาท
50,000
บาท
นายเอกชัย รัตนชัยวงศ์
ว.ศ. 2513