ข่าวเด่น
กองทุนนวัตกรรม
ยอดรวม 115,129,140 บาท
2,000,000
บาท
สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กองทุนวิศวฯ 100 ปี
ยอดรวม 66,055,236 บาท
100,000
บาท
นายจีรศักดิ์ เล้าวงษ์
ว.ศ. 2528