บริการ OneDrive สำหรับบุคลากรคณะวิศวฯ จุฬาฯ

บริการ OneDrive สำหรับบุคลากร
ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
.
สามารถค้นหาบัญชีผู้ใช้งานและรหัสเข้าใช้งาน (@eng.chula.ac.th)
ได้ที่อีเมลของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยค้นหาคำว่า itecc
เข้าใช้งานได้ที่ www.office.com
เลือกหัวข้อ OneDrive
.
หมายเหตุ

  • หากไม่พบอีเมลให้บุคลากรส่งคำร้องขอใช้ มาที่อีเมล itecc@eng.chula.ac.th โดยใช้อีเมลของมหาวิทยาลัย
  • บริการ​ OneDrive​ ความจุขนาด​ 5 TB