CALENDAR

รับฟังความรู้จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในหัวข้อ “การแข่งขัน 3 Minute Thesis Chulalongkorn University”

23
เมษายน
วันและเวลา
23 เมษายน 2560 08:30 ถึง 23 เมษายน 2560 09:00
สถานที่
  เพิ่มไปยัง Google Calendar

รับฟังความรู้จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในหัวข้อ “การแข่งขัน 3 Minute Thesis Chulalongkorn University” โดย นายพิทยุตม์ ภิรมย์จิตต์ ประธานชมรมบัณฑิตศึกษา คณะวิศวฯ จุฬาฯ นพ.นิธิพันธ์ สุขสุเมฆ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และ คุณวิชญา รงค์สยามานนท์ นิสิตบัณฑิตศึกษา สาขาสหวิชา จุฬาฯ

ในรายการ “พูดจาประสาช่าง” ออกอากาศวันที่ 23 เมษายน 2560 เวลา 08.30-09.00 น. ทางสถานีวิทยุจุฬาฯ FM 101.5 MHz

ผู้ดำเนินรายการ : อ. ดร.ดาว สุวรรณแสง จั่นเจริญ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม