NEWS CENTER

ข่าวเด่น
ข่าวยอดนิยม
ข่าวล่าสุด
1
การประชุมวิชาการ The 4th Joint Symposium between IBB/TMDU and Chulalongkorn University on “Biomedical Materials and Engineering”
มกราคม 15, 2561
|
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
ขอเชิญชวนคณาจารย์และบุคลากร คณะวิศวฯ เข้าร่วมโครงการ “การสนับสนุนการเขียนตำรา หนังสือ คู่มือ ของคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน คณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2560”
มกราคม 16, 2561
|
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
APPLY NOW!!! MEXT Scholarship for IPS Waseda 2018
มกราคม 8, 2561
|
ข่าวประชาสัมพันธ์
4
ประกาศรับสมัครอาจารย์ (ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
มกราคม 8, 2561
|
ข่าวงานบริหารทรัพยากรมนุษย์
5
ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมงานสัมมนา โครงการอาศรมความคิด อรุณ สรเทศน์ ณ ลานเกียร์ (เปิดโลกลานเกียร์) ในหัวข้อ “ศาสตร์ด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาประเทศในยุค 4.0” และ “ยุทธศาสตร์ชาติด้านการเจริญเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” เนื่องในโอกาส “วัน อรุณ สรเทศน์ รำลึก” ครั้งที่ 24
มกราคม 8, 2561
|
ข่าวประชาสัมพันธ์
6
Python ๑๐๑ หนังสือสอนเขียนโปรแกรมภาษา Python ดาวน์โหลดฟรี
ธันวาคม 27, 2560
|
ข่าวประชาสัมพันธ์
7
ขยายเวลาประกาศรับสมัครอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
มกราคม 16, 2561
|
ข่าวงานบริหารทรัพยากรมนุษย์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ดูทั้งหมด
ข่าวงานทะเบียนวัดผล
ดูทั้งหมด