NEWS CENTER

ข่าวงานบริหารทรัพยากรมนุษย์
พฤศจิกายน 28, 2560
บุคลากรใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์
เดือนพฤศจิกายน 2560 อ. ดร.เจนยุกต์ โล่ห์วัชรินทร์ ตำแหน่ง อาจารย์ A-5 ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม     นายกุลภัทร นุกิจรังสรรค์​ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) P7 สังกัดสำนัก
พฤศจิกายน 21, 2560
ประกาศรับสมัครอาจารย์ A-5 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา จำนวน 1 อัตรา
พฤศจิกายน 13, 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง อาจารย์ (ภาคฯโยธา)
กันยายน 27, 2560
ขยายเวลาประกาศรับสมัครตำแหน่ง อาจารย์ A-5 จำนวน 1 อัตรา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ทำการขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่ง อาจารย์ A-5 จำนวน 1 อัตรา ดังนี้ ประจำภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจสามารถขอเอกสารใบสมัครและยื่นหลักฐาน
กันยายน 6, 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 อัตรา อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี จำนวน 1 อัตรา
สิงหาคม 25, 2560
ประกาศรับสมัครอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา 1 อัตรา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ A-5 จำนวน 1 อัตรา ดังรายละเอียดด้านล่าง ผู้สนใจสามารถขอเอกสารใบสมัครและยื่นหลักฐานเอกสาร ได้ที่ งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ช
สิงหาคม 18, 2560
ขยายเวลาประกาศรับสมัครตำแหน่ง อาจารย์ A-5 จำนวน 2 อัตรา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ทำการขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่ง อาจารย์ A-5 จำนวน 2 อัตรา ดังนี้ ประจำภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม จำนวน 1 อัตรา ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อั
สิงหาคม 15, 2560
ประกาศรับสมัครอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 1 อัตรา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ A-5 จำนวน 1 อัตรา ดังรายละเอียดด้านล่าง ผู้สนใจสามารถขอเอกสารใบสมัครและยื่นหลักฐานเอกสาร ได้ที่ งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ช
เมษายน 20, 2560
ขอเชิญชวนเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลศักดิ์อินทาเนีย พ.ศ. 2560
  เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถานปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันที่ 1 มิถุนายน 2560 คณะฯ เห็นควรให้มีพิธีมอบรางวัล “ศักดิ์อินทาเนีย” พ.ศ. 2560 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ผ