NEWS CENTER

ข่าวงานบริหารทรัพยากรมนุษย์
เมษายน 20, 2561
ขอเชิญเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล “ศักดิ์อินทราเนีย” 2561
เชิญชวนและโปรดประชาสัมพันธ์เสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล “ศักดิ์อินทราเนีย” 2561 ในแต่ละด้าน (หมดเขต 4 พฤษภาคม 2561)
เมษายน 9, 2561
ประกาศขยายเวลารับสมัครงาน ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
เมษายน 5, 2561
ประกาศขยายเวลารับสมัคร อาจารย์ ประจำสำนักบริหารหลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติิ จำนวน 1 อัตรา
กุมภาพันธ์ 28, 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มกราคม 30, 2561
ขยายเวลาประกาศรับสมัครอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ขยายเวลาประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
มกราคม 23, 2561
ประกาศรับสมัคร อาจารย์ ISE
มกราคม 16, 2561
ขยายเวลาประกาศรับสมัครอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
มกราคม 8, 2561
ประกาศรับสมัครอาจารย์ (ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
ธันวาคม 25, 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ อาจารย์ภาคฯโยธา
ธันวาคม 19, 2560
บุคลากรใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์
เดือนธันวาคม 2560 อ. ดร.ภัทรพร คิม ตำแหน่ง อาจารย์ A-5 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี   น.ส.สุทธิดา พรมเดช ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน P7 ภาควิชาวิศวกรรมสำรวจ   เดือนพฤศจิกายน 2560 อ. ดร.เจนยุกต์ โล่ห์