NEWS CENTER

ข่าวงานบริหารทรัพยากรมนุษย์
มกราคม 30, 2561
ขยายเวลาประกาศรับสมัครอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ขยายเวลาประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
มกราคม 23, 2561
ประกาศรับสมัคร อาจารย์ ISE
มกราคม 16, 2561
ขยายเวลาประกาศรับสมัครอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
มกราคม 8, 2561
ประกาศรับสมัครอาจารย์ (ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
ธันวาคม 25, 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ อาจารย์ภาคฯโยธา
ธันวาคม 19, 2560
บุคลากรใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์
เดือนธันวาคม 2560 อ. ดร.ภัทรพร คิม ตำแหน่ง อาจารย์ A-5 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี   น.ส.สุทธิดา พรมเดช ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน P7 ภาควิชาวิศวกรรมสำรวจ   เดือนพฤศจิกายน 2560 อ. ดร.เจนยุกต์ โล่ห์
ธันวาคม 13, 2560
ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากร คณะวิศวฯ เข้าร่วมการสัมมนาด้านการลงทุนในกองทุนรวม
ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากร คณะวิศวฯ เข้าร่วมการสัมมนาด้านการลงทุนในกองทุนรวม ดังนี้ 1. หลักสูตร “การวางแผนการเงินให้มีเพียงพอในวัยเกษียณ” วันที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00-11.30 น. ณ ห้องประ
ธันวาคม 12, 2560
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง อาจารย์ A-5 ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ธันวาคม 12, 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่ง อาจารย์ภาควิศวกรรมโยธา
พฤศจิกายน 21, 2560
ประกาศรับสมัครอาจารย์ A-5 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา จำนวน 1 อัตรา