NEWS CENTER

ข่าวประชาสัมพันธ์
สิงหาคม 18, 2017
คณะวิศวฯ จัดการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “Living and working in low earth orbit – memories of a space flyer”
วันที่ 18 สิงหาคม 2560 โครงการอาศรมความคิด อรุณ สรเทศน์ ณ ลานเกียร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับ สำนักบริหารวิรัชกิจและเครือข่ายนานาชาติ และสำนักบริหารหลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติ จุฬาฯ จัดการบรรยายพิเ
สิงหาคม 18, 2017
คณะวิศวฯ ร่วมแสดงความยินดีในวาระครบรอบ 69 ปี แห่งการสถาปนาคณะรัฐศาสตร์ จุฬา
วันที่ 18 สิงหาคม 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย รศ. ดร.เกษม ชูจารุกุล รองคณบดี ได้ไปร่วมแสดงความยินดีในวาระครบรอบ 69 ปี แห่งการสถาปนาคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สิงหาคม 16, 2017
Senior Project XD โครงงานทางวิศวกรรม (ข้ามสาขาวิชา) ปีการศึกษา 2560 รอบที่ 1 สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทุกสาขาวิชา
Senior Project XD โครงงานทางวิศวกรรม (ข้ามสาขาวิชา)  วัตถุประสงค์ คณะมีนโยบายจะสนับสนุนการทำโครงงานทางวิศวกรรม (ข้ามสาขาวิชา) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้รับองค์ค
สิงหาคม 16, 2017
BOSCH ร่วมกับ สำนักบริหารหลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติ คณะวิศวฯ จุฬาฯ ขอเชิญนิสิตวิศวฯ ร่วมประกวด Smart Cities Challenge @ BoshUniHackathon
BOSCH ร่วมกับ สำนักบริหารหลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติ คณะวิศวฯ จุฬาฯ ขอเชิญนิสิตวิศวฯ ร่วมประกวด Smart Cities Challenge @ BoshUniHackathon
สิงหาคม 16, 2017
เอกสารประกอบงานสัมมนาระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในประเทศญี่ปุ่น ใ
เอกสารประกอบงานสัมมนาระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในประเทศญี่ปุ่น วันที่ 16 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00-18.00 น. ณ ห้อง 209 ชั้น 2 อาคาร 3 คณะวิศวฯ จุฬาฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
สิงหาคม 10, 2017
คณะวิศวฯ จัดกิจกรรม Chula Engineering Innovative Startup Workshop ในหัวข้อ Social Entrepreneur
เมื่อวันที่ 7-8 สิงหาคม 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยการสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรม Chula Engineering Innovative Startup Workshop ในหัวข้อ Social Entreprene
สิงหาคม 10, 2017
คณะวิศวฯ ร่วมกันปลูกดอกดาวเรือง ในโครงการดาวเรืองสะพรั่งกลางใจวิศวฯ
วันที่ 10 สิงหาคม 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย รศ. ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดี พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิตเก่า และได้รับเกียรติจาก ศ. ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการ
สิงหาคม 9, 2017
คณะวิศวฯ ให้การต้อนรับผู้แทนจาก The University of Nottingham สาธารณรัฐประชาชนจีน
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย อาจารย์ ดร.ฟ้าลั่น ศรีสุริยชัย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิรัชกิจ และ คุณอเล็กซานดรา บาร์นู รองผู้อำนวยการ International School of Engine
สิงหาคม 8, 2017
คณะวิศวฯ จัดสัมมนาอาจารย์รุ่นใหม่ (อายุงาน ตั้งแต่ 1 มกราคม 2555 – ปัจจุบัน)
เมื่อวันที่ 4-5 สิงหาคม 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดสัมมนาอาจารย์รุ่นใหม่ (อายุงาน ตั้งแต่ 1 มกราคม 2555 – ปัจจุบัน) เพื่อให้คณาจารย์ได้รับทราบนโยบาย และแนวทางในการบริหารคณะฯ
สิงหาคม 8, 2017
คณะวิศวฯ ร่วมแสดงความยินดีในวาระครบรอบ 47 ปี แห่งการสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ
วันที่ 8 สิงหาคม 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย รศ. ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดี ได้ไปร่วมแสดงความยินดีในวาระครบรอบ 47 ปี แห่งการสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย