NEWS CENTER

คณะวิศวฯ ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก National Chiao Tung University, Taiwan

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ศ. ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รศ. ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้บริหารจุฬาฯ ผู้บริหารและคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก National Chiao Tung University, Taiwan โดยการมาเยือนในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อหารือเกี่ยวกับการสร้างหลักสูตรร่วมและการวิจัยร่วมกันเพื่อสนับสนุนการสร้างเทคโนโลยีด้าน biomedical sciences และ AI robotics นอกจากนี้ ยังได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอีกด้วย