NEWS CENTER

iCare ข้อเสนอแนะ : กาฝากเกาะต้นไม้

iCare 
ข้อเสนอแนะ : กาฝากเกาะต้นไม้
โดย : –
“มีต้นกาฝากใหญ่เกาะต้นจิกอยู่ เกรงว่าต้นจิกจะตายครับ”
คำตอบ
ขอบคุณครับ ทางคณะได้ดำเนินการให้คนงานนำต้นกาฝากออกจากต้นจิกแล้วครับ

ร่วมส่งข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงและพัฒนาให้ คณะวิศวฯ จุฬาฯ ของเราน่าอยู่ ผ่านเว็บไซต์ iCare https://icare.eng.chula.ac.th
พิเศษ! รับฟรีกระบอกน้ำ สำหรับทุกท่านที่ส่งข้อเสนอแนะโดยระบุชื่อจริงและ Email