FACULTY

รศ.ดร.ธัญญารัตน์ สิงหนาท (Assoc. Prof. Thanyarat Singhanart, )

ข้อมูลติดต่อ
ภาควิชา/หน่วยงาน
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ชื่อ-นามสกุล
รศ.ดร.ธัญญารัตน์ สิงหนาท (Assoc. Prof. Thanyarat Singhanart, )
ตำแหน่ง
อาจารย์
ตำแหน่งวิชาการ
รองศาสตราจารย์
เบอร์ติดต่อ
   0-22186610
ห้องทำงาน
อาคารอนุสาสน์ยันตรกรรม (ตึก 5) ชั้น 2 ห้อง 213
ประวัติการศึกษา
2005
, University of Tokgo
สาขาที่สนใจ
  •   
    Solid Mechanios, composite Motenels, Matericl Testing