FACULTY

ผศ.ดร.มนตรี วงศ์ศรี (Asst. Prof. Montree Wongsri, D.Sc.)

ข้อมูลติดต่อ
ภาควิชา/หน่วยงาน
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
ชื่อ-นามสกุล
ผศ.ดร.มนตรี วงศ์ศรี (Asst. Prof. Montree Wongsri, D.Sc.)
ตำแหน่ง
อาจารย์
ตำแหน่งวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
เบอร์ติดต่อ
   0-22186892
ห้องทำงาน
อาคารเจริญวิศวกรรม (ตึก 4) ชั้น 11 ห้อง -
ประวัติการศึกษา
1991
D.Sc. (Chemical Eng.) Chemica Engineering, Washington University
สาขาที่สนใจ
  •   
    Process Control Engineering