FACULTY

ผศ.ดร.ฐิติศักดิ์ บุญปราโมทย์ (Asst. Prof. Thitisak Boonpramote, Ph.D.)

ข้อมูลติดต่อ
ภาควิชา/หน่วยงาน
ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม
ชื่อ-นามสกุล
ผศ.ดร.ฐิติศักดิ์ บุญปราโมทย์ (Asst. Prof. Thitisak Boonpramote, Ph.D.)
ตำแหน่ง
อาจารย์
ตำแหน่งวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อีเมล์
   fmntbp@eng.chula.ac.th
เบอร์ติดต่อ
   0-22186928
ห้องทำงาน
อาคารเจริญวิศวกรรม (ตึก 4) ชั้น 14 ห้อง -
ประวัติการศึกษา
2004
Ph.D. Mineral Economics, Colorado School of Mines
สาขาที่สนใจ
  •   
    เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมเหมืองแร่ , เศษฐศาสตร์พลังงาน ,เศษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ,การประเมินโครงการอุตสาหกรรม ,การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการลงทุนด้านอุตสาหกรรม