FACULTY

ผศ.ดร.ชาญณรงค์ บาลมงคล (Channarong Banmongkol, D.Eng.)

ข้อมูลติดต่อ
ภาควิชา/หน่วยงาน
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ชื่อ-นามสกุล
ผศ.ดร.ชาญณรงค์ บาลมงคล (Channarong Banmongkol, D.Eng.)
ตำแหน่ง
อาจารย์
ตำแหน่งวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
เบอร์ติดต่อ
   0-22186552
ห้องทำงาน
อาคารปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูง (High Voltage) ชั้น 2 ห้อง ห้องพักอาจารย์
ประวัติการศึกษา
1998
D.Eng. Electrical Engineering, Nagoya University
สาขาที่สนใจ
  •   
    วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง
  •   
    วัสดุฉนวนทางไฟฟ้า
  •   
    ทรานเซียนต์ในระบบไฟฟ้ากำลัง