กองทุนนวัตกรรม วิศวฯ จุฬาฯ
Sort by date Sort by amount Sort by class
Date Name Year Amount
30 Jan นายกำชัย จุติการพาณิชย์ 30,000
29 Jan คุณดวงพร เที่ยงวัฒนธรรม Class of 2522 1,500
9 Jan นายประศักดิ์ บัณฑุนาค Class of 2521 100,000
5 Jan บริษัท เอ็กซโปซิส จำกัด 200,000
28 Dec บริษัท เหรียญทองการพิมพ์ จำกัด 250,000
28 Dec คุณวิชากร ตั้งจิตนบ 5,000
27 Dec ศาสตราจารย์ ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล Class of 2538 200,000
27 Dec นายบริบูรณ์ แพทย์วิวัฒน์ Class of 2526 20,000
25 Dec ศ.ดร.เกษม ชูจารุกุล Class of 2537 50,000
20 Dec คุณอรวรรณ สถิตมั่นในธรรม 60,000
19 Dec รศ.ดร.บุญไชย สถิตมั่นในธรรม Class of 2526 6,768
14 Dec ศ.กิตติคุณ ดร.มงคล เดชนครินทร์ Class of 2506 200,000
30 Oct นายศักดิ์ชัย ยอดวานิช Class of 2524 3,000
20 Oct นายณพนนท์ เกียรติมงคลกุล 10,000
17 Oct น.ส.บังอร สายสวาท 1,500
5 Oct น.ส.อัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย Class of 2523 100,000
2 Oct ดร.ดิสภัทร ลาวัณย์ศิริ Class of 2537 50,000
8 Sep คุณเจน นำชัยศิริ Class of 2516 100,000
30 Aug คุณชัยพล แสงสุรีย์วัชชรา Class of 2534 10,000
29 Aug นายวัฒนา กาญจนตระกูล Class of 2512 60,000