กองทุนนวัตกรรม วิศวฯ จุฬาฯ
เรียงตามวันที่ เรียงตามยอด เรียงตามรุ่น
วันที่ ชื่อ รุ่น จำนวนเงิน
21 พ.ค. คุณเจน นำชัยศิริ ว.ศ. 2516 100,000
12 มี.ค. สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2,000,000
12 มี.ค. คุณนิธิกฤช ปัญจมาลา 2,000
12 มี.ค. คุณวิริยาภรณ์ เทศดี 10,000
8 มี.ค. มูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม 50,000
8 มี.ค. ดร.ทองธัช หงส์ลดารมภ์ 100,000
31 ม.ค. นายศิริวัฒน์ เกตุเรืองโรจน์ 2,000
31 ม.ค. นายประดิษฐ์ วิธิศุภกร ว.ศ. 2521 20,000
31 ม.ค. คุณชนม์​ณ​กานต์​ สุโข 100
31 ม.ค. นายบุญชิต วิบูลย์วิทยานันท 2,000
31 ม.ค. คุณธัญญา ลีฬหบุญเอี่ยม ว.ศ. 2545 3,000
26 ม.ค. -ไม่ประสงค์ออกนาม - 80
26 ม.ค. คุณธนารักษ์ พงษ์เภตรา ว.ศ. 2517 1,000
26 ม.ค. นายสมศักดิ์ ศุภกรพิชาญ ว.ศ. 2521 10,000
26 ม.ค. ดร.ไกร สูงสว่าง ว.ศ. 2511 3,000
26 ม.ค. นายประสิทธิ์ เหมวราพรชัย ว.ศ. 2509 1,000
26 ม.ค. นายสุทิน มูลพฤกษ์ ว.ศ. 2503 500
26 ม.ค. นายรุ่งโรจน์ เอี่ยมชีรางกูร ว.ศ. 2523 500
26 ม.ค. นายทรงเกียรติ เตชะโพธิ์ไทร ว.ศ. 2528 2,000
26 ม.ค. นายเริงยศ ศรีวรพงษ์พันธ์ ว.ศ. 2514 1,000