กองทุนนวัตกรรม วิศวฯ จุฬาฯ
เรียงตามวันที่ เรียงตามยอด เรียงตามรุ่น
วันที่ ชื่อ รุ่น จำนวนเงิน
25 มิ.ย. คุณสการ ภู่ไพบูลย์ 2,000
19 มิ.ย. บริษัท แอดวานซ์ เอ็มเปย์ จำกัด 500
19 มิ.ย. คุณสุวรรณา กิจสันติสัมพันธ์ 2,000
19 มิ.ย. ห้างหุ้นส่วนจำกัด แกรนด์ เคมิเคิล 100,000
19 มิ.ย. คุณกิติชัย เจียระวงศ์ 500
19 มิ.ย. คุณเตชวิทย์ หิริสัจจะ 1,000
18 มิ.ย. คุณเจษวิตร ประภาศรีวรกุล 1,000
18 มิ.ย. คุณธนภูมิ กองแก้ว 500
18 มิ.ย. คุณนวลักษณ์ เกีนรติยศเจริญ 161
18 มิ.ย. คุณกันตภัทร ภักดีวิเศษกุล 300
18 มิ.ย. คุณพิมลกร โคตรศรีเมือง 1,000
18 มิ.ย. คุณพรเทพ เบญญาอภิกุล 5,000
18 มิ.ย. คุณณิชามน สิทธิพลพร 200
18 มิ.ย. คุณธิรดา วงษ์แสงทอง 100
18 มิ.ย. คุณฉัตรสุภา จตุรเมธีวงศ์ 100
18 มิ.ย. คุณอรุณลักษณ์ ประภาศรีวรกุล 5,000
18 มิ.ย. คุณสุพร เหลี่ยมมกราเจริญ 1,000
18 มิ.ย. คุณเกวลี กุขุน 500
18 มิ.ย. คุณปรียกาญจน์ ศวิตชาต 2,500
18 มิ.ย. คุณพิมพ์ชนา ธนชัยหิรัญศิริ 400