กองทุนนวัตกรรม วิศวฯ จุฬาฯ
เรียงตามวันที่ เรียงตามยอด เรียงตามรุ่น
วันที่ ชื่อ รุ่น จำนวนเงิน
27 ธ.ค. นายกิตติ ศรีสวัสดิ์พงษ์ 10,000
27 ธ.ค. นายประพฤติ แซ่เจ็ง ว.ศ. 2526 5,000
27 ธ.ค. บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด 30,000
27 ธ.ค. นายธวัชชัย ตัณฑการ ว.ศ. 2520 10,000
27 ธ.ค. บริษัท บี ที เอส คอนซัลแท้นท์ จำกัด 10,000
27 ธ.ค. นายนันทจิตร ถาวรบุตร ว.ศ. 2516 10,000
27 ธ.ค. Inspire Link Co.,Ltd 10,000
27 ธ.ค. บริษัท นิว เอ็นเนอร์จี พลัส โซลูชั่น จำกัด 30,000
27 ธ.ค. นายธวัช เบญจพลชัย 10,000
27 ธ.ค. นายวันชาติ ภูอมรกุล 5,000
27 ธ.ค. นายสมชัย ทองศิริกุล 10,000
27 ธ.ค. บริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต์ จำกัด 30,000
27 ธ.ค. บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด 10,000
27 ธ.ค. นายณัฐพงษ์ สุราษฎร์ ว.ศ. 2539 25,000
27 ธ.ค. นายสงวน คุณาธินันท์ 30,000
27 ธ.ค. นายธานี คุ้มวงศ์วาน 3,000
27 ธ.ค. นายวิวรรธน์ วงศ์นิรันดร์ ว.ศ. 2531 25,000
27 ธ.ค. บริษัท จัสท์ คอฟฟี่ จำกัด 30,000
27 ธ.ค. นายนคร สายหยุดทอง 6,000
27 ธ.ค. นายธวัชชัย เดโชพลชัย 10,000