กองทุนนวัตกรรม วิศวฯ จุฬาฯ
เรียงตามวันที่ เรียงตามยอด เรียงตามรุ่น
วันที่ ชื่อ รุ่น จำนวนเงิน
19 ส.ค. ผศ.ดร.ชัยพร ภู่ประเสริฐ ว.ศ. 2529 11,000
5 ส.ค. นายวัฒนา กาญจนตระกูล ว.ศ. 2512 50,000
26 ก.ค. นายธีระเดช มีรุ่งเรือง 20,000
26 ก.ค. บริษัท เดอะติวเตอร์กรุ๊ป จำกัด 30,000
26 ก.ค. นายนันทวัฒชัย วงษ์ชนะชัย 1,500
15 ก.ค. บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) 1,450,000
15 ก.ค. นายศุภฤกษ์ บุญสมภาร ว.ศ. 2545 1,000
8 ก.ค. นายนันทวัฒชัย วงษ์ชนะชัย 1,500
21 มิ.ย. บริษัท เจม เอ็นไวรันเมนทัล แมเนจเม้นท์ จำกัด 100,000
21 มิ.ย. บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด 200,000
18 มิ.ย. บริษัท ส.นภา (ประเทศไทย) จำกัด 200,000
10 มิ.ย. นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล ว.ศ. 2522 200,000
10 มิ.ย. บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด 100,000
29 พ.ค. บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 200,000
21 พ.ค. คุณเจน นำชัยศิริ ว.ศ. 2516 100,000
14 พ.ค. นางปราณี พันธุมสินชัย 2,000
12 มี.ค. สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2,000,000
12 มี.ค. คุณนิธิกฤช ปัญจมาลา 2,000
12 มี.ค. คุณวิริยาภรณ์ เทศดี 10,000
8 มี.ค. มูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม 50,000