กองทุนนวัตกรรม วิศวฯ จุฬาฯ
เรียงตามวันที่ เรียงตามยอด เรียงตามรุ่น
วันที่ ชื่อ รุ่น จำนวนเงิน
15 ก.ค. บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) 1,450,000
8 ก.ค. นายนันทวัฒชัย วงษ์ชนะชัย 1,500
21 มิ.ย. บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด 200,000
21 มิ.ย. บริษัท เจม เอ็นไวรันเมนทัล แมเนจเม้นท์ จำกัด 100,000
18 มิ.ย. บริษัท ส.นภา (ประเทศไทย) จำกัด 200,000
10 มิ.ย. บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด 100,000
10 มิ.ย. นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล ว.ศ. 2522 200,000
29 พ.ค. บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 200,000
21 พ.ค. คุณเจน นำชัยศิริ ว.ศ. 2516 100,000
14 พ.ค. นางปราณี พันธุมสินชัย 2,000
12 มี.ค. คุณวิริยาภรณ์ เทศดี 10,000
12 มี.ค. สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2,000,000
12 มี.ค. คุณนิธิกฤช ปัญจมาลา 2,000
8 มี.ค. มูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม 50,000
8 มี.ค. ดร.ทองธัช หงส์ลดารมภ์ 100,000
31 ม.ค. คุณชนม์​ณ​กานต์​ สุโข 100
31 ม.ค. นายบุญชิต วิบูลย์วิทยานันท 2,000
31 ม.ค. คุณธัญญา ลีฬหบุญเอี่ยม ว.ศ. 2545 3,000
31 ม.ค. นายศิริวัฒน์ เกตุเรืองโรจน์ 2,000
31 ม.ค. นายประดิษฐ์ วิธิศุภกร ว.ศ. 2521 20,000