กองทุนนวัตกรรม วิศวฯ จุฬาฯ
เรียงตามวันที่ เรียงตามยอด เรียงตามรุ่น
วันที่ ชื่อ รุ่น จำนวนเงิน
21 พ.ย. คุณวุฒิวัต หล่อตระกูล ว.ศ. 2545 30,000
20 พ.ย. ดร.ธงเชษฐ นาคะตะ ว.ศ. 2534 5,000
20 พ.ย. ดร.ธวัชชัย นาคะตะ ว.ศ. 2508 5,000
19 พ.ย. ผศ.สุวิทย์ ปุณณชัยยะ 20,000
14 พ.ย. คุณศิรศักดิ์ จันเทรมะ ว.ศ. 2528 50,028
9 พ.ย. นายคณิต สีห์ ว.ศ. 2513 200,000
8 พ.ย. คุณศันสนีย์ ยศไพบูลย์ 25,000
8 พ.ย. นายสาธิต ยศไพบูลย์ ว.ศ. 2519 25,000
8 พ.ย. บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) ว.ศ. 2534 200,000
7 พ.ย. คุณชเนศวร์ แสงอารยะกุล ว.ศ. 2534 100,000
6 พ.ย. คุณนิวัฒน์ พูนภิรมย์ 3,000
6 พ.ย. คุณกาญจนาภรณ์ นิธิพิพัฒโกศล 1,000
6 พ.ย. คุณนรากร ราชพลสิทธิ์ 3,000
6 พ.ย. คุณเทพนคร แสงหัวช้าง 5,000
6 พ.ย. นางสุนันท์ ฤกษ์ศิระทัย ว.ศ. 2521 50,000
5 พ.ย. คุณอโนทัย ร่มโพธิ์ภักดิ์ 2,200
5 พ.ย. คุณวีระ ร่มโพธิ์ภักดิ์ 2,000
5 พ.ย. นายสมหมาย ฉัตรแสงอุทัย ว.ศ. 2521 50,000
1 พ.ย. คุณสรัญ รังคสิริ ว.ศ. 2518 100,000
1 พ.ย. นายไพโรจน์ หาญดำรงค์ศักดิ์ ว.ศ. 2518 50,000