กองทุนนวัตกรรม วิศวฯ จุฬาฯ
เรียงตามวันที่ เรียงตามยอด เรียงตามรุ่น
วันที่ ชื่อ รุ่น จำนวนเงิน
30 ต.ค. นายศักดิ์ชัย ยอดวานิช ว.ศ. 2524 3,000
17 ต.ค. น.ส.บังอร สายสวาท 1,500
5 ต.ค. น.ส.อัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ว.ศ. 2523 100,000
2 ต.ค. ดร.ดิสภัทร ลาวัณย์ศิริ ว.ศ. 2537 50,000
8 ก.ย. คุณเจน นำชัยศิริ ว.ศ. 2516 100,000
30 ส.ค. คุณชัยพล แสงสุรีย์วัชชรา ว.ศ. 2534 10,000
29 ส.ค. นายวัฒนา กาญจนตระกูล ว.ศ. 2512 60,000
16 ส.ค. นายสืบศักดิ์ แซ่หลิ่ม ว.ศ. 2525 400,000
15 ส.ค. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 20,000
15 ส.ค. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 30,000
19 ก.ค. นายพรชัย ศรีชัยยงพานิช ว.ศ. 2518 35,000
29 มิ.ย. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ดิเรก ลาวัณย์ศิริ ว.ศ. 2511 50,000
7 มิ.ย. นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล ว.ศ. 2522 200,000
21 มี.ค. นางสาวจิรวัสน์ จันทร์นวล 10,000
22 ก.พ. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) 100,000
4 ม.ค. นายโภคิน ศักรินทร์กุล 10,000
31 ธ.ค. นายชัยรัตน์ ศิริรัชตานนท์ ว.ศ. 2516 100,000
29 ธ.ค. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 1,000,000
29 ธ.ค. นายนันทจิตร ถาวรบุตร ว.ศ. 2516 10,000
28 ธ.ค. นายพรชัย พิชิตวุฒิกร ว.ศ. 2526 5,000