กองทุนนวัตกรรม วิศวฯ จุฬาฯ
เรียงตามวันที่ เรียงตามยอด เรียงตามรุ่น
วันที่ ชื่อ รุ่น จำนวนเงิน
30 ม.ค. นายกำชัย จุติการพาณิชย์ 30,000
29 ม.ค. คุณดวงพร เที่ยงวัฒนธรรม ว.ศ. 2522 1,500
9 ม.ค. นายประศักดิ์ บัณฑุนาค ว.ศ. 2521 100,000
5 ม.ค. บริษัท เอ็กซโปซิส จำกัด 200,000
28 ธ.ค. คุณวิชากร ตั้งจิตนบ 5,000
28 ธ.ค. บริษัท เหรียญทองการพิมพ์ จำกัด 250,000
27 ธ.ค. ศาสตราจารย์ ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล ว.ศ. 2538 200,000
27 ธ.ค. นายบริบูรณ์ แพทย์วิวัฒน์ ว.ศ. 2526 20,000
25 ธ.ค. ศ.ดร.เกษม ชูจารุกุล ว.ศ. 2537 50,000
20 ธ.ค. คุณอรวรรณ สถิตมั่นในธรรม 60,000
19 ธ.ค. รศ.ดร.บุญไชย สถิตมั่นในธรรม ว.ศ. 2526 6,768
14 ธ.ค. ศ.กิตติคุณ ดร.มงคล เดชนครินทร์ ว.ศ. 2506 200,000
30 ต.ค. นายศักดิ์ชัย ยอดวานิช ว.ศ. 2524 3,000
20 ต.ค. นายณพนนท์ เกียรติมงคลกุล 10,000
17 ต.ค. น.ส.บังอร สายสวาท 1,500
5 ต.ค. น.ส.อัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ว.ศ. 2523 100,000
2 ต.ค. ดร.ดิสภัทร ลาวัณย์ศิริ ว.ศ. 2537 50,000
8 ก.ย. คุณเจน นำชัยศิริ ว.ศ. 2516 100,000
30 ส.ค. คุณชัยพล แสงสุรีย์วัชชรา ว.ศ. 2534 10,000
29 ส.ค. นายวัฒนา กาญจนตระกูล ว.ศ. 2512 60,000