ข่าวรับสมัครนิสิต
พฤศจิกายน 8, 2565
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการรับนักเรียนเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล TCAS66 ปีการศึกษา 2566
📢 เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบก่อน ………. การรับนักเรียนเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล TCAS66 ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1
พฤศจิกายน 7, 2565
เปิดระบบการรับสมัคร รอบที่ 1 PORTFOLIO คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เปิดระบบการรับสมัคร รอบที่ 1 PORTFOLIO คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565.ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ https://tcas.atc.chula.ac.th/.สอบ
กันยายน 13, 2565
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยีการป้องกันประเทศ เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2565
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยีการป้องกันประเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2565 โดยผู
กันยายน 13, 2565
ChPE Admission AY 2023 (For Thai Students)
Application Period: Early Admission Round:  November 25 – December 22, 2022  Official Admission Announcement (Thai) Admission Round: February 21 – March 28, 2023  Official Adm
กันยายน 7, 2565
เอกสารข้อมูลหลักสูตรและการรับเข้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ปีการศึกษา 2566
สิงหาคม 25, 2565
ขอเชิญชวนผู้สนใจพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตกับโอกาสแห่งการเรียนรู้ โดยวิศวฯ จุฬาฯ โครงการ Chula Engineering สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต Lifelong Learning รอบที่ 3
ขอเชิญชวนผู้สนใจพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตกับโอกาสแห่งการเรียนรู้ โดยวิศวฯ จุฬาฯ โครงการ Chula Engineering สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต Lifelong Learning รอบที่ 3⚙️ เปิดรับสมัครตั้งแ
กรกฎาคม 5, 2565
ขยายเวลารับผู้สนใจสมัครเรียนโครงการ Chula Engineering สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) รอบที่ 2
ขยายเวลารับผู้สนใจสมัครเรียนโครงการ Chula Engineeringสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) รอบที่ 2ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 ในรายวิชา ดังต่อไปนี้ 1 ชื่อรายวิชา
เมษายน 27, 2565
คณะวิศวฯ จุฬาฯ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรใหม่ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขานวัตวิศวกรรมเพื่อความยั่งยืน (IES)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรใหม่ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขานวัตวิศวกรรมเพื่อความยั่งยืน (Innovative Engineering for Sustainability) หรือ หลักสูตร IES เปิดรับสมัค
เมษายน 22, 2565
เปิดรับสมัครโครงการ Chula Engineering สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต Lifelong Learning รอบที่ 2
กลับมาอีกครั้งโอกาสแห่งการเรียนรู้ โดยวิศวฯ จุฬาฯโครงการ Chula Engineering สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต Lifelong Learning รอบที่ 2 ⚙️เปิดรับสมัคร 21 เม.ย. ถึง 18 พ.ค.65⚙️เร
มีนาคม 7, 2565
📌จะวิศวกรรุ่นใหม่ หรือ วิศวกรรุ่นเก๋า ก็มาเรียนรู้เพิ่มเติมกับเราได้กับโครงการ Chula Engineering สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning)
📌จะวิศวกรรุ่นใหม่ หรือ วิศวกรรุ่นเก๋า ก็มาเรียนรู้เพิ่มเติมกับเราได้ กับโครงการ Chula Engineering สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที