ข่าวรับสมัครนิสิต
21 มิถุนายน 2567
เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาโครงการ Chula Engineering สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) รอบที่ 2 ปี 2567
เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาโครงการ Chula Engineering สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) รอบที่ 2 ปี 2567 . รายวิชา หลักการกัดกร่อน 1 (Principle of corrosion I) รุ่นที่ 1 . โดย คณาจารย์ป
20 พฤษภาคม 2567
เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาโครงการ Chula Engineering สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) รอบที่ 2 ปี 2567 รายวิชา การหาค่าเหมาะสุดด้วยวิทยาการศึกษาสำนึก (Heuristic Optimization) รุ่นที่ 2
เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาโครงการ Chula Engineering สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) รอบที่ 2 ปี 2567 . รายวิชา การหาค่าเหมาะสุดด้วยวิทยาการศึกษาสำนึก (Heuristic Optimization) รุ่นที
15 พฤษภาคม 2567
เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาโครงการ Chula Engineering สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) รอบที่ 2 ปี 2567
เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาโครงการ Chula Engineering สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) รอบที่ 2 ปี 2567 . รายวิชา การจัดการความเสี่ยงและภัยพิบัติเบื้องต้น (Fundamental Risk and Disaste
1 พฤษภาคม 2567
เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สหสาขาวิชานวัตวิศวกรรมเพื่อความยั่งยืน (Innovative Engineering for Sustainability : IES) ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 2)
เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สหสาขาวิชานวัตวิศวกรรมเพื่อความยั่งยืน (Innovative Engineering for Sustainability : IES) ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 2)   “หลักสูตร IE
23 เมษายน 2567
คณะวิศวฯ จุฬาฯ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 TCAS67 รอบที่ 3 Admission
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 TCAS67 รอบที่ 3 Admission . กำหนดการเปิดรับสมัคร วันที่ 6-12 พฤษภาคม 2567 . สาขาวิชาที่เปิดรับสม
28 กุมภาพันธ์ 2567
หลักสูตรปริญญาโทแนวใหม่ Power Electronics Applications Program (PEAP) จากภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวฯ จุฬาฯ
หลักสูตรปริญญาโทแนวใหม่ Power Electronics Applications Program (PEAP) จากภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่มาพร้อมแนวคิดใหม่ – เพิ่มทางเลือกในการเรียน แบบ Degree แล
21 กุมภาพันธ์ 2567
Admission Round AY2024 (for Thai Students) Now Open!
Admission Round AY2024 (for Thai Students) Now Open! . Apply Now: https://admission.ise.eng.chula.ac.th/ . Application Period: 21 February – 27 March 2024 by 16:00 hrs. . For more information, p
21 กุมภาพันธ์ 2567
Bachelor of Engineering Program in Chemical and Process Engineering (International Program) opens for application for Thai students.
Bachelor of Engineering Program in Chemical and Process Engineering (International Program) opens for application for Thai students at https://intranet.chem.eng.chula.ac.th/chpe/data_apply.php in Admi
21 กุมภาพันธ์ 2567
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวฯ จุฬาฯ เปิดรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2567
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2567 ️เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 30 เมษายน 2567 สมัครออนไลน์ได้ที่ ht
21 กุมภาพันธ์ 2567
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวฯ จุฬาฯ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2567
รับสมัครเข้าศึกษา เรียนต่อโทเอก ปีการศึกษา2567 ● เปิดรับสมัคร 1 กุมภาพันธ์ 2567 นี้ ● เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ เข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา จุฬาฯ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2567 ● วิศวฯ เคมี จุฬาลงกรณ์มหาว