ข่าวรับสมัครนิสิต
ธันวาคม 3, 2563
แนะนำการเตรียมความพร้อมสำหรับการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความรู้ทางด้านคณิตศาตร์และวิทยาศาสตร์ เข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564 TCAS64 รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
กำหนดการสมัครคัดเลือก ลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS64ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2564 ผ่านทางเว็บไซต์ https://student.mytcas.com/ รับสมัครผ่านระบบของศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยระหว่างวันที่ 7-
เมษายน 21, 2563
การยกเลิกการสอบสัมภาษณ์ การรับนักเรียนเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 TCAS63 รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน
ตามที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 TCAS63 รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (Admission 1) เพื่อเข้าศึกษาในคณะ/สำนักวิชา
เมษายน 2, 2563
ช่องทางการติดต่อ ฝ่ายวิชาการ คณะวิศวฯ จุฬาฯ
ช่องทางการติดต่อ ฝ่ายวิชาการ คณะวิศวฯ จุฬาฯ การรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี kanyanat.au@gmail.com งานทะเบียนและประเมินผล duangta.b@chula.ac.th หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา suwannee.k@chula.ac.th r
มีนาคม 5, 2563
ISE ADMISSION 2020 
ISE ADMISSION 2020 🖥❣️ 💼 Application Period March 2- 30, 2020 👉🏽Click>>https://bit.ly/2vTZYTS 👩🏻‍💻🧑🏻&
กุมภาพันธ์ 24, 2563
ISE SUMMER SCHOOL AY 2019
ISE SUMMER SCHOOL AY 2020 application is now open until this 29 March. Discover a variety of our interesting courses such as A) Regular Program: Calculus, Physics and Chemistry B) Intensive Program: I
มกราคม 15, 2563
การรับสมัครเข้าศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ประจำปีการศึกษา 2563
 
ธันวาคม 16, 2562
ISE EARLY ADMISSION AY 2020 📚🖊
NOW OPEN until December 24, 2019 at ISE Common Room, Building 2, Faculty of Engineering, Chulalongkorn University.📖🎈 Please make sure that you bring all required documents & 3 copi
พฤษภาคม 8, 2562
ขั้นตอนสำหรับผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ (นักเรียน) เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 3 (การรับตรงร่วมกัน)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 3 (การรับตรงร่วมกัน)   ขั้นตอนสำหรับผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ (นักเรียน) เข้าศ
มิถุนายน 14, 2559
การสอบสัมภาษณ์ระบบกลาง (Admissions) ปีการศึกษา 2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์
การสอบสัมภาษณ์ระบบกลาง (Admissions) ปีการศึกษา 2559 วันที่ 14 มิถุนายน 2559
มิถุนายน 6, 2559
กำหนดการสำหรับนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ