ข่าวรับสมัครนิสิต
พฤษภาคม 8, 2562
ขั้นตอนสำหรับผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ (นักเรียน) เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 3 (การรับตรงร่วมกัน)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 3 (การรับตรงร่วมกัน)   ขั้นตอนสำหรับผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ (นักเรียน) เข้าศ
มิถุนายน 14, 2559
การสอบสัมภาษณ์ระบบกลาง (Admissions) ปีการศึกษา 2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์
การสอบสัมภาษณ์ระบบกลาง (Admissions) ปีการศึกษา 2559 วันที่ 14 มิถุนายน 2559
มิถุนายน 6, 2559
กำหนดการสำหรับนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ