ข่าวรับสมัครนิสิต
พฤศจิกายน 15, 2564
แนวทางการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS65 และสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน
แนวทางการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS65 และสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน โดย ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ชรินพาณิชกุลรองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม แ
มีนาคม 11, 2564
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 สมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ht
กุมภาพันธ์ 9, 2564
ขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ปีการศึกษา 2564 TCAS64 รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
กุมภาพันธ์ 4, 2564
Chula Systems Engineering (CUSE) & the University of Warwick (WMG) เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาโทหลักสูตรสองปริญญา Master of Engineering & Master of Science
Chula Systems Engineering (CUSE) & the University of Warwick (WMG) เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาโทหลักสูตรสองปริญญา Master of Engineering & Master of Science หลักสูตร Part-time International Du
กุมภาพันธ์ 4, 2564
TCAS รับตรง ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จุฬาฯ
TCAS รอบที่ 3 Admission 1 หรือระบบเดิมที่เรียกว่า รับตรงร่วมกัน สำหรับรอบนี้จะรับสมัครเข้าศึกษาใน สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมโดยตรง ซึ่งระหว่างศึกษาผู้ผ่านคัดเลือกไม่สามารถเปลี่ยนไปศึกษาในสาขาวิชาอื่นได้จ
มกราคม 13, 2564
ISE Early Admission (21 Dec 2020 – 18 Jan 2021).
เปิดประตูสู่​อนาคต​หลักสูตร​ วิศวฯ​ นานาชาติสมัครด่วน​ มีทุนการศึกษา​เต็มจำนวน 📢Time is running out!ISE Early Admission (21 Dec 2020 – 18 Jan 2021). To comply with the preventive measure
มกราคม 6, 2564
การยื่นแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Portfolio) สำหรับสมัครเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564 TCAS64
ผู้สมัครจะต้องทำการกรอกข้อมูลและรายละเอียดของแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Portfolio) ของตนเองผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์ https://portfolio.eng.chula.ac.th ในระหว่างวันที่ 7-18 มกราคม 2564 เท่านั้น ห
ธันวาคม 3, 2563
แนะนำการเตรียมความพร้อมสำหรับการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความรู้ทางด้านคณิตศาตร์และวิทยาศาสตร์ เข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564 TCAS64 รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
กำหนดการสมัครคัดเลือก ลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS64ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2564 ผ่านทางเว็บไซต์ https://student.mytcas.com/ รับสมัครผ่านระบบของศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยระหว่างวันที่ 7-
เมษายน 21, 2563
การยกเลิกการสอบสัมภาษณ์ การรับนักเรียนเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 TCAS63 รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน
ตามที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 TCAS63 รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (Admission 1) เพื่อเข้าศึกษาในคณะ/สำนักวิชา
เมษายน 2, 2563
ช่องทางการติดต่อ ฝ่ายวิชาการ คณะวิศวฯ จุฬาฯ
ช่องทางการติดต่อ ฝ่ายวิชาการ คณะวิศวฯ จุฬาฯ การรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี kanyanat.au@gmail.com งานทะเบียนและประเมินผล duangta.b@chula.ac.th หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา suwannee.k@chula.ac.th r