ข่าวรับสมัครนิสิต
มีนาคม 16, 2566
ภาควิชาวิศวกรรมโลหการ เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาโท และ เอก เพื่อเข้าศึกษาในภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2566
เปิดรับสมัครแล้ว!!! ภาควิชาวิศวกรรมโลหการ เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาโท และ เอก เพื่อเข้าศึกษาในภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2566 เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566 สำหรั
มีนาคม 16, 2566
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการเปิดรับสมัครนิสิตใหม่ หลักสูตร ปริญญาโทและปริญญาเอกภาคต้น ปีการศึกษา 2566
เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ วิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตร ป.โท และ ป.เอก เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ภาคต้น ปีการศึกษา 2566 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 5 พฤษภาคม 2566 ทำการสมัครได้ที่ https://www.register.gradchula
กุมภาพันธ์ 22, 2566
Admission Round AY2023 (for Thai Students) Now Open!
Admission Round AY2023 (for Thai Students) Now Open! Apply Now: https://admission.ise.eng.chula.ac.th/ Application Period: 21 February – 28 March 2023 by16:00 hr For more information, please vis
พฤศจิกายน 8, 2565
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการรับนักเรียนเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล TCAS66 ปีการศึกษา 2566
📢 เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบก่อน ………. การรับนักเรียนเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล TCAS66 ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1
พฤศจิกายน 7, 2565
เปิดระบบการรับสมัคร รอบที่ 1 PORTFOLIO คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เปิดระบบการรับสมัคร รอบที่ 1 PORTFOLIO คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565.ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ https://tcas.atc.chula.ac.th/.สอบ
กันยายน 13, 2565
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยีการป้องกันประเทศ เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2565
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยีการป้องกันประเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2565 โดยผู
กันยายน 13, 2565
ChPE Admission AY 2023 (For Thai Students)
Application Period: Early Admission Round:  November 25 – December 22, 2022  Official Admission Announcement (Thai) Admission Round: February 21 – March 28, 2023  Official Adm
กันยายน 7, 2565
เอกสารข้อมูลหลักสูตรและการรับเข้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ปีการศึกษา 2566
สิงหาคม 25, 2565
ขอเชิญชวนผู้สนใจพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตกับโอกาสแห่งการเรียนรู้ โดยวิศวฯ จุฬาฯ โครงการ Chula Engineering สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต Lifelong Learning รอบที่ 3
ขอเชิญชวนผู้สนใจพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตกับโอกาสแห่งการเรียนรู้ โดยวิศวฯ จุฬาฯ โครงการ Chula Engineering สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต Lifelong Learning รอบที่ 3⚙️ เปิดรับสมัครตั้งแ
กรกฎาคม 5, 2565
ขยายเวลารับผู้สนใจสมัครเรียนโครงการ Chula Engineering สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) รอบที่ 2
ขยายเวลารับผู้สนใจสมัครเรียนโครงการ Chula Engineeringสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) รอบที่ 2ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 ในรายวิชา ดังต่อไปนี้ 1 ชื่อรายวิชา