ข่าวรับสมัครนิสิต
21 กุมภาพันธ์ 2567
Admission Round AY2024 (for Thai Students) Now Open!
Admission Round AY2024 (for Thai Students) Now Open! . Apply Now: https://admission.ise.eng.chula.ac.th/ . Application Period: 21 February – 27 March 2024 by 16:00 hrs. . For more information, p
21 กุมภาพันธ์ 2567
Bachelor of Engineering Program in Chemical and Process Engineering (International Program) opens for application for Thai students.
Bachelor of Engineering Program in Chemical and Process Engineering (International Program) opens for application for Thai students at https://intranet.chem.eng.chula.ac.th/chpe/data_apply.php in Admi
21 กุมภาพันธ์ 2567
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวฯ จุฬาฯ เปิดรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2567
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2567 ️เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 30 เมษายน 2567 สมัครออนไลน์ได้ที่ ht
21 กุมภาพันธ์ 2567
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวฯ จุฬาฯ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2567
รับสมัครเข้าศึกษา เรียนต่อโทเอก ปีการศึกษา2567 ● เปิดรับสมัคร 1 กุมภาพันธ์ 2567 นี้ ● เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ เข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา จุฬาฯ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2567 ● วิศวฯ เคมี จุฬาลงกรณ์มหาว
21 กุมภาพันธ์ 2567
หลักสูตร ป.โท วิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวฯ จุฬาฯ เปิดรับนิสิตใหม่ปีการศึกษา 2567
หลักสูตร ป.โท วิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวฯ จุฬาฯ เปิดรับนิสิตใหม่ปีการศึกษา 2567 . เรียนต่อปริญญาโทหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวฯ จุฬาฯ ภาคในเวลาและภาคนอกเวลา (เสาร์-อาทิตย์) เปิดรับสมัครแล้ววันนี้
21 กุมภาพันธ์ 2567
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวฯ จุฬาฯ เปิดรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น 2567
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวฯ จุฬาฯ เปิดรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น 2567 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง วันที่ 5 พฤษภาคม 2567 ประกาศรับสมัครผ่าน ระบบบัณฑิตวิทยาลัย http
21 กุมภาพันธ์ 2567
Chula Systems Engineering (CUSE) & the University of Warwick (WMG) เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาโทหลักสูตรสองปริญญา Master of Engineering & Master of Science
Chula Systems Engineering (CUSE) & the University of Warwick (WMG) เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาโทหลักสูตรสองปริญญา Master of Engineering & Master of Science . รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 29 กุมภา
7 กุมภาพันธ์ 2567
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยีการป้องกันประเทศ คณะวิศวฯ จุฬาฯ เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2567
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยีการป้องกันประเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2567 . โดยผู้สนใจสามารถสมัคร
18 มกราคม 2567
ขยายเวลารับสมัคร!! โครงการ Chula Engineering สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) รอบที่ 1 ปี 2567
รายวิชาที่เปิดรับสมัคร วิชาด้าน Sustainability – วิทยาศาสตร์ของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change Science) – การปรับตัวภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change Adaptation
10 มกราคม 2567
คณะวิศวฯ จุฬาฯ ขอเชิญชวนนิสิตทุกคณะที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ The Comprehensive course in Japanese Business Innovation Program จัดโดยสมาคม หอการค้าญี่ปุ่น -กรุงเทพฯ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญชวนนิสิตทุกคณะที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ The Comprehensive course in Japanese Business Innovation Program จัดโดยสมาคม หอการค้าญี่ปุ่น -กรุงเทพฯ . โดยนิสิ