ข่าวรับสมัครนิสิต
เมษายน 27, 2565
คณะวิศวฯ จุฬาฯ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรใหม่ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขานวัตวิศวกรรมเพื่อความยั่งยืน (IES)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรใหม่ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขานวัตวิศวกรรมเพื่อความยั่งยืน (Innovative Engineering for Sustainability) หรือ หลักสูตร IES เปิดรับสมัค
เมษายน 22, 2565
เปิดรับสมัครโครงการ Chula Engineering สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต Lifelong Learning รอบที่ 2
กลับมาอีกครั้งโอกาสแห่งการเรียนรู้ โดยวิศวฯ จุฬาฯโครงการ Chula Engineering สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต Lifelong Learning รอบที่ 2 ⚙️เปิดรับสมัคร 21 เม.ย. ถึง 18 พ.ค.65⚙️เร
มีนาคม 7, 2565
📌จะวิศวกรรุ่นใหม่ หรือ วิศวกรรุ่นเก๋า ก็มาเรียนรู้เพิ่มเติมกับเราได้กับโครงการ Chula Engineering สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning)
📌จะวิศวกรรุ่นใหม่ หรือ วิศวกรรุ่นเก๋า ก็มาเรียนรู้เพิ่มเติมกับเราได้ กับโครงการ Chula Engineering สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที
กุมภาพันธ์ 24, 2565
ISE Regular Admission AY2022 (for Thai students)
ISE Regular Admission AY2022 (for Thai students)Now Open! The online application portal for the Academic Year 2022/2:https://admission.ise.eng.chula.ac.th/ Application Period: Feb 21 to Mar 31, 2022,
กุมภาพันธ์ 22, 2565
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยีการป้องกันประเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยีการป้องกันประเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565.โดยผู้
กุมภาพันธ์ 8, 2565
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวฯ จุฬาฯ เปิดรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมีและกระบวนการ (นานาชาติ) ปีการศึกษา 2565
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมีและกระบวนการ (นานาชาติ) ปีการศึกษา 2565 รอบ Admission
กุมภาพันธ์ 1, 2565
ขยายเวลาการรับสมัครโครงการ Chula Engineering สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning)
โครงการ Chula Engineering สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ขยายเวลาการรับสมัครถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 รายวิชาดังต่อไปนี้ Practical IoT Environmental Trend, Technology, and Innovati
พฤศจิกายน 15, 2564
แนวทางการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS65 และสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน
แนวทางการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS65 และสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน โดย ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ชรินพาณิชกุลรองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม แ
มีนาคม 11, 2564
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 สมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ht
กุมภาพันธ์ 9, 2564
ขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ปีการศึกษา 2564 TCAS64 รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)