ข่าววิจัย
31 มกราคม 2567
UK Connected Places Catapult (CPC) กำลังหา deeptech ไทยที่สนใจร่วมงานและสนใจขอทุนจำนวน £100,000 จาก British council
CPC is looking for a partner to develop a bid by 12 Mar on brokering new connections and collaboration between innovators, industry leaders and policy makers from the UK and Asia. Subject to full scop
10 สิงหาคม 2566
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอเรียนเชิญคณาจารย์และผู้สนใจในจุฬาฯ เข้าร่วมกิจกรรม MMS Talk ปี 2023 ครั้งที่ 3 : “การใช้เสียงให้ถูกวิธีเพื่อการสอน”
“เสียง” เรื่องที่หลายคนมองข้าม เตรียมเสียงของเราอย่างไรให้พร้อมก่อนการบรรยาย ใช้เสียงอย่างไรเพื่อเพิ่มสีสันในการสอนและดึงดูดความสนใจของผู้เรียน รักษาสุขภาพเสียงอย่างไรเมื่อจำเป็นต้องบรรยายเป็นเวลานาน
31 พฤษภาคม 2566
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรม MMS Talk ปี 2023 ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “เส้นทางสู่ศาสตราจารย์”
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเรียนเชิญคณาจารย์ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรม MMS Talk ปี 2023 ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “เส้นทางสู่ศาสตราจารย์” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ศาสตราจ
20 มีนาคม 2566
ขอเชิญคณาจารย์และผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการบรรยาย MMS Talk ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ “Engineers who think like entrepreneurs”
ท่านเคยมีความรู้สึกแบบนี้หรือไม่? “…มีงานวิจัยสุดล้ำ มีงานประดิษฐ์สุดเจ๋ง อยากจะต่อยอดไปทำเป็นผลิตภัณฑ์ อยากจะป้อนเข้าตลาด แต่จะเป็นไปได้ไหม ไม่รู้จะไปต่อยังไง มืดแปดด้าน…” ฯลฯ ท่านอาจจะหาคำตอบไ
11 กุมภาพันธ์ 2565
ศูนย์กลางนวัตกรรมทางสังคม แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU Social Innovation Hub) จัดอบรมเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพและการส่งเสริมทักษะการประกอบการและนวัตกรรมทางสังคมให้แก่ กลุ่มคณาจารย์และนักวิจัย หมดเขตรับสมัคร 14 กุมภาพันธ์ 2565
โครงการบ่มเพาะการประกอบการสังคม สำหรับกลุ่มวิจัย (SOCIAL INNOVATION-LED ENTERPRISE).ศูนย์กลางนวัตกรรมทางสังคม แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU Social Innovation Hub) จัดอบรมเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพและการ
11 กุมภาพันธ์ 2565
e-ASIA Joint Research Program (the e-ASIA JRP) Research Cooperation in the Field of ‘Health Research’ on the Topics of ‘Infectious Diseases (including Antimicrobial Resistance)’, Benefit up to 5 million THB, Deadline 30th March 2022
e-ASIA Joint Research Program (the e-ASIA JRP) Research Cooperation in the Field of ‘Health Research’ on the Topics of ‘Infectious Diseases (including Antimicrobial Resistance)’.The aim of the e-ASIA
11 กุมภาพันธ์ 2565
Chemical Safety Training (via Zoom) for Research Students and Researchers (For foreigners and international programs) Registration deadline 23rd March 2022
Chemical Safety Training (via Zoom) for Research Students and Researchers (For foreigners and international programs) Target groups:– Undergraduate students (4th year or higher)– Graduate
11 กุมภาพันธ์ 2565
Wellcome Early-Career Awards Up to £400,000 for research expenses(February 2022 Round) Deadline 15 February 2022
Wellcome Early-Career Awards (February 2022 Round).The scheme provides funding for early-career researchers from any discipline who are ready to develop their research identity. Through innovative pro
11 กุมภาพันธ์ 2565
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) เปิดรับข้อเสนอโครงการ Open Innovation รอบที่ 2 ถึงวันที่ 30 เม.ย. 65
📣 Open Innovation เปิดรับร่างข้อเสนอโครงการรอบที่ 2.NIA โดยฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจเปิดรับร่างข้อเสนอโครงการนวัตรรมแบบเปิด (Open Innovation) ประจำปีงบประมาณ 2565 สำหรับการพัฒนาโครงการนวัตกรรม
11 กุมภาพันธ์ 2565
UN ESCAP-APRU-Google.org Calls for Expression of Interest for “AI for Social Good Project” until 22 February 2022.
Call for Expression of Interest for UN ESCAP-APRU-Google.org ‘AI For Social Good Project’.The APRU International Secretariat is calling for scholar participation to develop research that can help info