การอบรม MATLAB & SIMULINK

ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้มีการจัดการอบรม MATLAB & SIMULINK เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รู้จักการใช้งานของโปรแกรม MATLAB และ โปรแกรม Simulink ในเบื้องต้น และการประยุกต์ใช้งานโปรแกรม MATLAB ในส่วนของ Machine Learning and Classification App พร้อมการทำ Workshop ทั้งในส่วนของ โปรแกรม Machine Learning และ การทำงาน Arduino รวมกับ MATLAB และ Simulink เพื่อการนำไปใช้จริง สำหรับการเรียนการสอนและการวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กำหนดการจัดอบรม

วันที่ 25 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.30 น. (รับจำนวนจำกัดเพียง 80 ท่านเท่านั้น) ณ ห้องประชุม 201 B ชั้น 2 ตึก 100 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หมายกำหนดการ

09.00 น. – 09.30 น.            ลงทะเบียน
09.30 น. – 10.30 น.            แนะนำโปรแกรม MATLAB
10.30 น. – 10.45 น.           พัก
10.45 น. – 11.45 น.           แนะนำโปรแกรม Machine Learning and Classification App
11.45 น. – 12.00 น.           คำถาม & คำตอบ
12.00 น. – 13.00 น.            พักทานอาหารกลางวัน
13.00 น. – 14.00 น.            MATLAB Machine Learning Workshop
14.00 น. – 15.00 น.            แนะนำโปรแกรม Simulink
15.00 น. – 15.15 น.            พัก
15.15 น. – 16.15 น.           Arduino และ Simulink Workshop
16.15 น. – 16.30 น.            คำถาม & คำตอบ

หากท่านใดมีความประสงค์เข้าร่วมอบรมสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://www.techsource-asia.com/th-tah-chula-introductionmatlab

โปรแกรม Matlab สำหรับจุฬาฯ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี คณะแพทยศาสตร์ และ วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี

ได้จัดซื้อโปรแกรม Matlab รวมทั้ง Simulink และ toolbox ครบทั้งชุด สำหรับอาจารย์ บุคลากร และนิสิต ทั้งมหาวิทยาลัย  ทุกท่านสามารถติดตั้งใช้งานบนคอมพิวเตอร์ Windows, Mac, และ Linux ได้ไม่จำกัดจำนวน

สำหรับผู้ที่ไม่เคยใช้มาก่อน (New User)

กรุณาสร้างบัญชีผู้ใช้กับ MathWorks โดยลงทะเบียนที่

https://www.mathworks.com/mwaccount/register

โดยใช้อีเมล์ที่ลงท้ายด้วย @chula.ac.th หรือ @student.chula.ac.th เท่านั้น  ต่อจากนั้นให้เปิดกล่องเมล์ของจุฬาฯ เพื่อยืนยันที่อยู่อีเมล์และสร้างรหัสผ่านตามขั้นตอน  หลังจากนั้นให้ล็อกอินด้วย

https://www.mathworks.com/login

เลือก “Associate to an additional license” และเติม Activation Key

80280-30759-39553-05640-43995

ให้ครบทั้ง 25 หลัก แล้วกด “Associate License” ก็จะสามารถเข้าไปที่<ลิงก์>นี้ (หากอยู่ภายในบริเวณมหาวิทยาลัย) หรือไปที่

https://www.mathworks.com/downloads

เพื่อดาวน์โหลดโปรแกรมมาติดตั้งได้

สำหรับผู้ที่มีโปรแกรมติดตั้งอยู่ก่อนแล้ว (Current User)

และไม่ประสงค์จะติดตั้งใหม่ สามารถเปลี่ยนมาใช้ license ของจุฬาฯ ได้โดย activate Matlab ให้ถูกต้องโดยเลือกจากเมนูของ Matlab ดังรูปข้างล่าง

 

หรือเรียกจาก command line (บนระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows)

C:\Program Files\MATLAB\R20XXx\bin\winYY\activate_matlab.exe

เปลี่ยน XXx ตามเวอร์ชันของ Matlab ที่ใช้อยู่และ YY เป็น 32 หรือ 64 ตามระบบ Windows ที่ใช้อยู่ หรือ

/usr/local/MATLAB/R20XXx/bin/activate_matlab.sh

สำหรับระบบปฏิบัติการ Linux อย่างใดอย่างหนึ่ง

หลังจากนั้น เลือก “Activate automatically using the Internet” เพื่อสร้างบัญชีผู้ใช้ด้วยอีเมล์ที่ลงท้ายด้วย @chula.ac.th หรือ @student.chula.ac.th เท่านั้น

กรอกข้อมูลที่จำเป็น และใส่ Activation Key

80280-30759-39553-05640-43995

ให้ครบทั้ง 25 หลัก หลังจากยืนยันความเป็นเจ้าของที่อยู่อีเมล์ที่กล่องเมล์ของจุฬาฯ แล้วทำตามขั้นตอน ก็จะสามารถใช้ Matlab ได้อย่างถูกต้องโดยไม่ต้องติดตั้งหรืือดาวน์โหลดใหม่

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

สามารถดูได้จากเอกสารของ MathWorks ที่

https://www.mathworks.com/content/dam/mathworks/mathworks-dot-com/academia/tah-support-program/files/quickstart-tah-fss-license.pdf

หรือติดต่อศูนย์คอมพิวเตอร์คณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ itecc@eng.chula.ac.th เบอร์โทร 86380

ขอเชิญคณาจารย์ ผู้สนใจ ส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ประจำปีงบประมาณ 2560

ขอเชิญคณาจารย์ ผู้สนใจ ส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ประจำปีงบประมาณ 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม www.tm.unisearch.chula.ac.th

cutm2-1

คณะวิศวฯ จุฬาฯ รับมอบทุนสนับสนุนการศึกษาและทุนสนับสนุนงานวิจัย จากบริษัทเม็กเท็ค แมนูแฟ็คเจอริ่ง คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย รศ. ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดี รศ. ดร.อนงค์นาฏ สมหวังธนโรจน์ รองคณบดี ศ. ดร.ไพศาล กิตติศุภกร หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมี  และ ศ. ดร.ปิยะสาร ประเสริฐธรรม หัวหน้าโครงการฯ ได้รับมอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่นิสิต จำนวน 400,000 บาท ทุนสนับสนุนค่าวัสดุงานวิจัย จำนวน 600,000 บาท ทุนสนับสนุนการดูแลบำรุงรักษาเครื่องมือวิเคราะห์ จำนวน 500,000 บาท และทุนสนับสนุนเพื่อการสาธารณูปโภค จำนวน 300,000 บาท จากบริษัทเม็กเท็ค แมนูแฟ็คเจอริ่ง คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อใช้ในดำเนินงานของภาควิชาวิศวกรรมเคมี โดยมี คุณปราโมทย์ เกศิสำอาง กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้มอบ

14435216_10153653497326920_3472381686676845272_o