คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอเรียนเชิญคณาจารย์และผู้สนใจในจุฬาฯ เข้าร่วมกิจกรรม MMS Talk ปี 2023 ครั้งที่ 3 : “การใช้เสียงให้ถูกวิธีเพื่อการสอน”

😳 “เสียง” เรื่องที่หลายคนมองข้าม
🔸 เตรียมเสียงของเราอย่างไรให้พร้อมก่อนการบรรยาย
🔸 ใช้เสียงอย่างไรเพื่อเพิ่มสีสันในการสอนและดึงดูดความสนใจของผู้เรียน
🔸 รักษาสุขภาพเสียงอย่างไรเมื่อจำเป็นต้องบรรยายเป็นเวลานาน
.
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอเรียนเชิญคณาจารย์และผู้สนใจในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรม
🔔 MMS Talk ปี 2023 ครั้งที่ 3 : “การใช้เสียงให้ถูกวิธีเพื่อการสอน” 🔔
🎤 โดยวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตตินันท์ ชินสำราญ
🕜 ในวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566
เวลา 13.30 – 15.30 น.
(เปิดให้ลงชื่อเวลา 13.00 น.)
ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(จะแจ้งข้อมูลห้องในภายหลัง)
จัดแบบ On-site เท่านั้น
.
✒️ ลงทะเบียน : https://tinyurl.com/mms3-2023-05-signup
(ปิดลงทะเบียนวันพุธที่ 23 ส.ค. 66)
.
กิจกรรมนี้เปิดรับเฉพาะคณาจารย์ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
.
โปรดติดตามกิจกรรมอื่นของเราได้ที่ https://bit.ly/cueng-mms3
.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Email: research.eng.chula@gmail.com
หรือ โทร. 02-218-7830