เกี่ยวข้องกับ COVID-19
19 เมษายน 2565
สามหน่วยงานจุฬาฯ รวมพลังพัฒนานวัตกรรมหน้ากากรางวัลระดับโลกมาให้ชาวไทยได้ใช้เพื่อช่วยป้องกันภัยทางสาธารณสุข
หน้ากาก CUre Air Sure ซึ่งมีประสิทธิภาพการกรองอากาศสูงถึง 99% เกิดจากความร่วมมือภายในสถาบันต่าง ๆ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยปัจจุบันมีบุคลากรสาธารณสุขทั่วประเทศได้นำไปใช้งานแล้วกว่าแล้วกว่า 18,000 ร
30 มีนาคม 2565
ขอความร่วมมือทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันโควิด-19
ขอความร่วมมือทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดสวมหน้ากากอนามัย I เว้นระยะห่าง l หมั่นล้างมือ แม้จะฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเข็ม 3 หรือเข็ม 4 แล้วเพราะวัคซีนช่วยลดโอกาสป่วยรุนแรงเท่านั้น #ร่
3 มีนาคม 2565
วิศวฯ จุฬาฯ ในสื่อ : “รวมข่าว” คณะวิศวฯ จุฬาฯ ลงทุนบริษัท spin-off แห่งแรก นำนวัตกรรมหน้ากากรางวัลระดับโลกประสิทธิภาพการกรอง 99% ออกสู่ตลาด
วิศวฯ จุฬาฯ ในสื่อ : รวมข่าว คณะวิศวฯ จุฬาฯ ลงทุนบริษัท spin-off แห่งแรก นำนวัตกรรมหน้ากากรางวัลระดับโลกประสิทธิภาพการกรอง 99% ออกสู่ตลาด เดลินิวส์วันที่ 2 มีนาคม 2565 สยามรัฐวันที่ 2 มีนาคม 2565 กรุง
1 มีนาคม 2565
วิศวฯ จุฬาฯ ในสื่อ : ‘สปินออฟ’ วิศวะ จุฬาฯ ดันนวัตกรรม หน้ากากรางวัลระดับโลกแข่งตลาด โดยข่าวสด
วิศวฯ จุฬาฯ ในสื่อ : ‘สปินออฟ’ วิศวะ จุฬาฯ ดันนวัตกรรม หน้ากากรางวัลระดับโลกแข่งตลาด โดยข่าวสด. .อ่านข่าวได้ที่https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-inside-pages/news_6913956.ขอขอบ
28 กุมภาพันธ์ 2565
วิศวฯ จุฬาฯ ในสื่อ : ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้สัมภาษณ์ในเรื่อง นวัตกรรมหน้ากาก CURE AIR SURE
วิศวฯ จุฬาฯ ในสื่อ : ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้สัมภาษณ์ในเรื่อง นวัตกรรมหน้ากาก CURE AIR SURE.หน้ากากสัญชาติไทย” CURE AIR SURE รางวัลระดั
21 กุมภาพันธ์ 2565
วิศวฯ จุฬาฯ ในสื่อ : ศ. ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล รองคณบดีด้านยุทธศาสตร์นวัตกรรมและความยั่งยืน แนะนำวิธีกำจัดขยะติดเชื้อที่ถูกต้อง ช่วยลดการกระจายโควิด-19 และรักษาสิ่งแวดล้อม
วิศวฯ จุฬาฯ ในสื่อ : ศ. ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล รองคณบดีด้านยุทธศาสตร์นวัตกรรมและความยั่งยืน คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แนะนำวิธีกำจัดขยะติดเชื้อที่ถูกต้อง ช่วยลดการกระจายโควิด-19 และรักษา
17 มกราคม 2565
คณะวิศวฯ ห่วงใยนิสิตและบุคลากร พร้อมทั้งรักษามาตรการป้องกันการแพร่เชื้อ COVID-19 อย่างเคร่งครัด
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย ศ. ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดี ห่วงใยนิสิตและบุคลากร พร้อมทั้งรักษามาตรการป้องกันการแพร่เชื้อ COVID-19 อย่างเคร่งครัด โดยได้ดำเนินการตรวจคัดกรองโรค COVID
14 มกราคม 2565
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในการปฏิบัติงาน ณ สถานที่พักอาศัย ระหว่างวันที่ 15-31 มกราคม 2565 ในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในการปฏิบัติงาน ณ สถานที่พักอาศัย ระหว่างวันที่ 15-31 มกราคม 2565 ในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ประกาศ
9 มกราคม 2565
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับเปิดเทอม 2/2564
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต้อนรับเปิดเทอม 2/2564.ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ร่วมมือกันปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อ COVID-19 อย่างเคร่งครัด.ด้านการเรียนการสอนและกา
4 มกราคม 2565
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในการปฏิบัติงาน ณ สถานที่พักอาศัย ในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในการปฏิบัติงาน ณ สถานที่พักอาศัย ในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม 2565 แบบขออนุ