เกี่ยวข้องกับ COVID-19
มกราคม 18, 2564
วิศวฯ จุฬาฯ ร่วมส่งมอบหุ่นยนต์ปิ่นโตและกระจกสื่อสารทางไกลเพิ่มเติมให้มูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อช่วยแพทย์และพยาบาลที่โรงพยาบาลสมุทรสาคร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับทีมกลุ่มสตาร์ทอัพ ศิษย์เก่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้มอบ หุ่นยนต์ปิ่นโต และ กระจก-ระบบสื่อสารทางไกล ให้มูลนิธิชัยพัฒนา ผ่าน กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19
มกราคม 17, 2564
ทุนสงเคราะห์สวัสดิภาพนิสิตของคณะวิศวฯ จุฬาฯ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
ทุนสงเคราะห์สวัสดิภาพนิสิตของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 (ทุนคณะ)ทุนการศึกษาจำนวน 5000 บาท/ต่อทุน เพื่อช่วยเหลือนิสิตในระดับชั้นปริญญาตรีทุกชั้นปี คณะวิศวกรรม
มกราคม 6, 2564
ขั้นตอนการขอเข้ามาปฏิบัติงานภายในคณะวิศวฯ จุฬาฯ ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 (เฉพาะกรณีเร่งด่วนและมีความจำเป็นอย่างยิ่งเท่านั้น)
ขั้นตอนการขอเข้ามาปฏิบัติงานภายในคณะวิศวฯ จุฬาฯ ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19(เฉพาะกรณีเร่งด่วนและมีความจำเป็นอย่างยิ่งเท่านั้น).ตามประกาศของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ คณะวิศวกรรมศาสตร
มกราคม 4, 2564
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับบุคลากร เนื่องจากการปิดสถานที่ทำการชั่วคราว การจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน ในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ลงวันที่ 3 มกราคม 2564
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ เนื่องจากการปิดสถานที่ทำการชั่วคราว การจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน ในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19
ธันวาคม 28, 2563
วิศวฯ จุฬาฯ ส่งกองทัพหุ่นยนต์ปิ่นโตช่วยแพทย์และพยาบาลกู้วิกฤติโรคระบาด COVID-19 รอบใหม่ทั่วประเทศ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสมาคมนิสิตเก่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริษัท HG Robotics จำกัด และ บริษัท Obodroid จำกัด จัดส่งหุ่นยนต์ขนส่งในพื้นที่ติดเชื้อ “ปิ่นโต” จำนวนร่วม 200 ตัว แ
กรกฎาคม 24, 2563
คณาจารย์วิศวฯ จุฬาฯ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมการเตรียมความพร้อมรับมือกรณีการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ระลอก 2 ให้กับกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐ์ ลีละวัฒน์ ผู้ช่วยคณบดี (สื่อสารองค์กรและวิรัชกิจ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ, อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ, และหัวห
กรกฎาคม 13, 2563
วิศวฯ จุฬาฯ ส่งมอบหุ่นยนต์ “ปิ่นโต” และชุด”กระจก” แด่โรงพยาบาล​พระ​มงกุฎ​เกล้า​
เมื่อวันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 ศ. ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วย รศ. ดร.วิทยา วัณณสุโภประสิทธิ์​และ อ. ดร.สุรัฐ ขวัญเมือง เป็นตัวแทนส่งมอบหุ่นยนต์ “ปิ
มิถุนายน 25, 2563
คณะวิศวฯ มอบถุงปันน้ำใจให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย P9 คณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ศ. ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดี พร้อมด้วย ศ. ดร.เกษม ชูจารุกุล รองคณบดี และ รศ. ดร.ธวัชชัย ชรินพาณิชกุล รองคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ มอบข้าวสารและถุงปันน้ำใจซึ่งประกอบ
มิถุนายน 18, 2563
5 ข้อแนะนำในการรับประทานอาหารที่ i-canteen คณะวิศวฯ
5 ข้อแนะนำในการรับประทานอาหารที่ i-canteen คณะวิศวฯ อย่างไรให้อร่อย (เหมือนเดิม)และปลอดภัย (มากขึ้น) . ปลอดภัยสไตล์ new normal
มิถุนายน 15, 2563
วิศวฯ มั่นใจกลับมาทำงานอย่างปลอดภัยจากโควิด-19
แม้ว่าสถานการณ์โควิด-19 จะดีขึ้นแล้ว แต่พวกเราต้องรวมพลังช่วยกันปฏิบัติตนตามมาตรการอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้เกิดการระบาดอีกครั้ง คณะวิศวฯ จึงได้จัดทำข้อแนะนำในการปฏิบัติตนสำหรับการทำงานในคณะฯ เพื่อคว