เกี่ยวข้องกับ COVID-19
เมษายน 10, 2564
แจ้งปิดสถานที่ทำการคณะวิศวฯ จุฬาฯ โดยปฏิบัติงาน ณ สถานที่พักอาศัย วันที่ 11-25 เมษายน 2564
แจ้งปิดสถานที่ทำการคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยปฏิบัติงาน ณ สถานที่พักอาศัยวันที่ 11-25 เมษายน 2564 ตามประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การปิดสถานที่ทำการชั่วคราว การจัดการเรียนการสอน
เมษายน 8, 2564
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเรื่อง แนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 สำหรับบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเรื่อง แนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 สำหรับบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ลงวันที่ 8 เมษายน 2564
เมษายน 1, 2564
สมาคมมหาวิทยาลัยภาคพื้นแปซิฟิก (APRU) ได้เผยแพร่รายงานรวบรวมกรณีศึกษาการเตรียมความพร้อมและการรับมือภัยพิบัติของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในภาคพื้นแปซิฟิก
สมาคมมหาวิทยาลัยภาคพื้นแปซิฟิก (APRU) ได้เผยแพร่รายงานรวบรวมกรณีศึกษาการเตรียมความพร้อมและการรับมือภัยพิบัติของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ (Universities’ Preparedness and Response Towards Multi-Hazards: C
มีนาคม 30, 2564
สารคดีพิเศษ น้ำพระราชหฤทัย ในหลวง-พระราชินี ในการฝ่าวิกฤตโควิด-19
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ทรงให้ความสำคัญต่อการดูแลทุกข์สุขของพสกนิกร จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานรถวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษ ในการวิเคราะห์ผลการตรวจทางห้
มีนาคม 19, 2564
ในหลวง พระราชินี พระราชทานรถวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษต้นแบบแก่ สธ. นำไปตรวจเชิงรุก ปชช.กลุ่มเสี่ยง
เมื่อเวลา 18.40 น. วันที่ 18 มีนาคม 2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแ
มีนาคม 8, 2564
คณะฯ จัดเตรียมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 เพื่อความปลอดภัยสำหรับนิสิตและบุคลากร ในการสอบกลางภาค ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ จัดเตรียมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 เพื่อความปลอดภัยสำหรับนิสิตและบุคลากร ในการสอบกลางภาค ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันจันทร์ที่ 8 – วันศ
มีนาคม 6, 2564
อาจารย์วิศวฯ จุฬาฯ ได้รับเชิญจากสำนักงานคณะรัฐมนตรี ประเทศญี่ปุ่น ให้เป็นวิทยากรรับเชิญในงานสัมมนาออนไลน์ Smarter City: Data Driving Smarter Decisions
เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐ์ ลีละวัฒน์ ผู้ช่วยคณบดีและอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับเชิญจากสำนักงานคณะรัฐมนตรี ประเทศญี่ปุ
มีนาคม 1, 2564
คณะวิศวฯ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่ทำงานเพื่อความปลอดภัยและความพร้อมในการให้บริการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ในวันที่ 1 มีนาคม 2564 โดยมีบุคลากร คณาจารย์ของคณะวิศวฯ ร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่ทำงานส่วนตัว พื้นที่สำหรับปฏิบัติงาน วัสดุอุปกรณ์ที
กุมภาพันธ์ 27, 2564
คณะวิศวฯ จุฬาฯ เปิดที่ทำการตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดที่ทำการตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป.ขอความร่วมมือทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยของคณะวิศวฯ จุฬาฯ
กุมภาพันธ์ 25, 2564
ขอเชิญชวนบุคลากร คณาจารย์ คณะวิศวฯ จุฬาฯ ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day
ขอเชิญชวนบุคลากร คณาจารย์ คณะวิศวฯ จุฬาฯ ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Dayวันที่ 1 มีนาคม 2564 🔸️ร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่ทำงานส่วนตัว/วัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการใช้งานภายในหน่วยงานของท่า