เกี่ยวข้องกับ COVID-19
กรกฎาคม 24, 2563
คณาจารย์วิศวฯ จุฬาฯ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมการเตรียมความพร้อมรับมือกรณีการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ระลอก 2 ให้กับกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐ์ ลีละวัฒน์ ผู้ช่วยคณบดี (สื่อสารองค์กรและวิรัชกิจ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ, อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ, และหัวห
กรกฎาคม 13, 2563
วิศวฯ จุฬาฯ ส่งมอบหุ่นยนต์ “ปิ่นโต” และชุด”กระจก” แด่โรงพยาบาล​พระ​มงกุฎ​เกล้า​
เมื่อวันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 ศ. ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วย รศ. ดร.วิทยา วัณณสุโภประสิทธิ์​และ อ. ดร.สุรัฐ ขวัญเมือง เป็นตัวแทนส่งมอบหุ่นยนต์ “ปิ
มิถุนายน 25, 2563
คณะวิศวฯ มอบถุงปันน้ำใจให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย P9 คณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ศ. ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดี พร้อมด้วย ศ. ดร.เกษม ชูจารุกุล รองคณบดี และ รศ. ดร.ธวัชชัย ชรินพาณิชกุล รองคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ มอบข้าวสารและถุงปันน้ำใจซึ่งประกอบ
มิถุนายน 18, 2563
5 ข้อแนะนำในการรับประทานอาหารที่ i-canteen คณะวิศวฯ
5 ข้อแนะนำในการรับประทานอาหารที่ i-canteen คณะวิศวฯ อย่างไรให้อร่อย (เหมือนเดิม)และปลอดภัย (มากขึ้น) . ปลอดภัยสไตล์ new normal
มิถุนายน 15, 2563
วิศวฯ มั่นใจกลับมาทำงานอย่างปลอดภัยจากโควิด-19
แม้ว่าสถานการณ์โควิด-19 จะดีขึ้นแล้ว แต่พวกเราต้องรวมพลังช่วยกันปฏิบัติตนตามมาตรการอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้เกิดการระบาดอีกครั้ง คณะวิศวฯ จึงได้จัดทำข้อแนะนำในการปฏิบัติตนสำหรับการทำงานในคณะฯ เพื่อคว
มิถุนายน 5, 2563
ประกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ให้นิสิตงดการเข้ามาติดต่อหน่วยงานและงดกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19
ประกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ให้นิสิตงดการเข้ามาติดต่อหน่วยงานและงดกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19
มิถุนายน 5, 2563
วิศวฯ มั่นใจกลับมาทำงานอย่างปลอดภัยจากโควิด-19
ตามที่จุฬาฯ เริ่มผ่อนปรนให้บุคลากรกลับมาทำงาน โดยแบ่งการทำงานเป็น 2 ระยะ – ระยะแรก วันที่ 4-21 มิถุนายน 2563 บุคลากรทำงานที่สำนักงานเท่าที่จำเป็น ไม่เกินร้อยละ 40 – ระยะที่สอง วันที่ 22-30
มิถุนายน 2, 2563
คณะวิศวฯ รับมอบดอกไม้แสดงความขอบคุณจากสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 นายมกร พงษ์ธนพฤกษ์ เลขาธิการ สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้แทนนิสิตเก่าจุฬาฯ มอบดอกไม้ให้แก่ ศ. ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
มิถุนายน 1, 2563
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง การขยายเวลาปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราวเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 3)
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง การขยายเวลาปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราวเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 3)
พฤษภาคม 25, 2563
วิศวฯ จุฬาฯ รับมอบป้ายขอบคุณจากใจจากโครงการสภากาชาดไทยสู้ภัยโควิด ครั้งที่ 2
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการสภากาชาดไทยสู้ภัยโควิด ครั้งที่ 2 โดยสภากาชาดไทยร่ว