คณะวิศวฯ ห่วงใยนิสิตและบุคลากร พร้อมทั้งรักษามาตรการป้องกันการแพร่เชื้อ COVID-19 อย่างเคร่งครัด

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย ศ. ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดี ห่วงใยนิสิตและบุคลากร พร้อมทั้งรักษามาตรการป้องกันการแพร่เชื้อ COVID-19 อย่างเคร่งครัด โดยได้ดำเนินการตรวจคัดกรองโรค COVID-19 ด้วยวิธี RT-PCR และ Antigen Test Kit ให้กับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่กลับจากการทำกิจกรรมค่ายอาสาในต่างจังหวัด เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19