Engineering My World : สร้างสรรค์โลกใหม่ด้วยวิศวกรรม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม Engineering My World: Design Thinking Camp

สมัครเรียนคอร์สออนไลน์ Engineering My World (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

https://www.mycourseville.com/?q=onlinecourse/course/31369

สมัครเข้าร่วมกิจกรรมค่ายการเรียนรู้ จำนวนจำกัด เพียง 100 คน เท่านั้น ! (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

https://forms.gle/Z2gr675K64myzeop6

Design Thinking Camp

ค่ายสานฝันนักเรียนที่อยากเป็นวิศวกรรุ่นใหม่ ระหว่างวันที่ 27 – 31 ตุลาคม 2565

Engineering My World” เพื่อนักเรียนที่มีความฝันอยากเป็นวิศวกรรุ่นใหม่ เรียนรู้วิธีการออกแบบสร้างนวัตกรรมและการแก้ปัญหาผ่าน “Design Thinking Process” หรือกระบวนการคิดเชิงออกแบบ หนึ่งในทักษะของวิศวกรในอนาคต รวมถึงเทคนิคการนำเสนอที่น่าสนใจ การทำงานเป็นทีม โดยผู้เรียนจะได้เรียนรู้ผ่านคอร์สเรียนออนไลน์ “Engineering My World: สร้างสรรค์โลกใหม่ด้วยวิศวกรรม” โดยมีคณาจารย์ในหลากหลายสาขาวิชา รวมถึงศิษย์เก่าจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในแวดวงต่างๆ มาร่วมแบ่งปันแนวคิดและประสบการณ์การทำงานที่น่าสนใจ

สิ่งที่น้อง ๆ จะได้รับเมื่อเรียนคอร์สนี้จบ

–  หลักการคิดอย่างวิศวกรรม ซึ่งเป็นหลักการที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในการทำงานและชีวิตประจำวัน

– ได้ค้นพบตัวเองว่าสนใจคณะวิศวกรรมศาสตร์หรือไม่

– ได้รับประสบการณ์และแรงบันดาลใจจากพี่ๆ ศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จและมีชื่อเสียงในประเทศ 

– ได้รับเกียรติบัตรรับรองจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย x TCASter ไปใส่พอร์ตสะสมผลงาน

– เมื่อได้เกียรติบัตรรับรองแล้ว สามารถนำไปยื่นเพื่อสมัครเข้าสมัครกิจกรรมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ในลำดับต่อไป

ผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรู้ตามข้อกำหนดของคอร์สเรียนรายวิชา 80% ขึ้นไป จะได้รับ Certificate และจะได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้าค่ายการเรียนรู้ Engineering My World: Design Thinking CAMP เชิญชวนน้องๆ นักเรียนเข้ามาสัมผัสโลกวิศวกรผ่านค่ายการเรียนรู้ Engineering My World: Design Thinking CAMP ด้วยกันตลอด 5 วันกับพวกเรา! ได้ในระหว่างวันที่  27 – 31 ตุลาคม 2565 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และพื้นที่การเรียนรู้นอกห้องเรียนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่สนับสนุนโดยกรุงเทพมหานคร

*เงื่อนไขของกิจกรรมนี้ เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6) | ผ่านการเรียนรู้คอร์สเรียนออนไลน์ “Engineering My World: สร้างสรรค์โลกใหม่ด้วยวิศวกรรม” และต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองในการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายการเรียนรู้ *

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :

Design Thinking Camp

ภารกิจบูรณาการการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร. 0-2218-7812

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง