ขอเชิญคณาจารย์และผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการบรรยาย MMS Talk ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ “Engineers who think like entrepreneurs”

ท่านเคยมีความรู้สึกแบบนี้หรือไม่?
“…มีงานวิจัยสุดล้ำ มีงานประดิษฐ์สุดเจ๋ง อยากจะต่อยอดไปทำเป็นผลิตภัณฑ์ อยากจะป้อนเข้าตลาด แต่จะเป็นไปได้ไหม ไม่รู้จะไปต่อยังไง มืดแปดด้าน…”
ฯลฯ
ท่านอาจจะหาคำตอบได้ในงานนี้
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ในคณะวิศวกรรมศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมการบรรยาย
MMS Talk ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ “Engineers who think like entrepreneurs”
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ดนุพล หุ่นโสภณ
ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการและฝึกอบรม และอาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ในวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 12.00-13.30 น.ทั้งแบบ On-Site และ Online
On-Site ณ ห้อง True Lab ฝั่งออดิทอเรียม (auditorium)
ตึกวิศวกรรมศาสตร์ 3 ชั้น 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(ท่านสามารถลงชื่อเข้าร่วมงาน ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป และเรียนเชิญรับประทานอาหารกลางวัน)
Online ผ่าน Zoom (ผู้ลงทะเบียนจะได้รับ Link การประชุมทางอีเมล 1-2 วันก่อนวันงาน)
โดยกิจกรรมในครั้งนี้ท่านอาจารย์ดนุพล ผู้ซึ่งเป็นวิศวกรที่ประสบความสำเร็จในด้านการเป็นผู้ประกอบการ จะมาแบ่งปันประสบการณ์การผลักดันหรือเปลี่ยนงานด้านวิศวกรรมและงานประดิษฐ์ ให้กลายเป็นนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ที่เข้าสู่ตลาดได้ (how a successful engineer becomes a successful entrepreneur) อีกทั้งจะแบ่งปันมุมมองในเรื่องความเหมือนและความแตกต่างระหว่างชุดความคิดของวิศวกรและชุดความคิดของผู้ประกอบการ (engineer mindset vs. entrepreneur mindset)
กิจกรรมนี้เปิดสำหรับคณาจารย์ในคณะวิศวกรรมศาสตร์และผู้สนใจทั่วไป
ผู้สนใจโปรดลงทะเบียนภายในวันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 ทาง Google Form นี้
โปรดติดตามกิจกรรมอื่นและคลิปย้อนหลังของเราได้ที่ https://bit.ly/cueng-mms3
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Email: research.eng.chula@gmail.com
โทร. 02-218-7830