ขอเรียนเชิญคณาจารย์ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรม MMS Talk ปี 2023 ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “เส้นทางสู่ศาสตราจารย์”

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเรียนเชิญคณาจารย์ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรม MMS Talk ปี 2023 ครั้งที่ 2
ในหัวข้อ 📣 “เส้นทางสู่ศาสตราจารย์” 📣
โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร
🎤 ศาสตราจารย์ ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ราชบัณฑิตและศาสตราจารย์ ระดับ 11 และ
🎤 ศาสตราจารย์ ดร.ณัชชา พันธุ์เจริญ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ราชบัณฑิตและศาสตราจารย์ ระดับ 11
🗓 ในครั้งนี้วิทยากรจะมาถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และประเด็นสำคัญในด้านการทำงาน การทำวิจัย และการขอตำแหน่งทางวิชาการ อาทิ การเขียนบทความ การเขียนหนังสือ การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ จรรยาบรรณ จริยธรรม การบริหารเวลา และอีกหลายประเด็นในการทำวิจัย (Research Integrity, Research Misconduct, State of the Art, Plagiarism, Fabrication, Falsification, Novelty, Similarity Index, Citation) และเปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัยในบรรยากาศที่เป็นกันเอง เหมาะสำหรับคณาจารย์ที่กำลังเตรียมตัวขอตำแหน่งทางวิชาการทุกระดับ
🕐 กิจกรรมจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 – 15.30 น. (เปิดให้ลงชื่อเวลา 13.00 น. โดยประมาณ) ณ ห้อง True Lab ฝั่งออดิทอเรียม (auditorium) ตึกวิศวกรรมศาสตร์ 3 ชั้น 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แบบ on-site เท่านั้น และไม่มีการบันทึกเผยแพร่
กิจกรรมนี้เปิดสำหรับอาจารย์และนักวิจัยในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้สนใจโปรดลงทะเบียนภายในวันพุธที่ 7 มิถุนายน 2566 ทาง Google Form : https://tinyurl.com/mms3-2023-03-signup
โปรดติดตามกิจกรรมอื่นของเราได้ที่ https://bit.ly/cueng-mms3
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Email: research.eng.chula@gmail.com หรือ โทร. 02-218-7830