กองทุนนวัตกรรม วิศวฯ จุฬาฯ
เรียงตามวันที่ เรียงตามยอด เรียงตามรุ่น
รุ่น จำนวนเงิน
ไม่ระบุรุ่น 10,451,000
ว.ศ.2481 10,000
ว.ศ.2487 1,005,000
ว.ศ.2489 100,000
ว.ศ.2496 100,000
ว.ศ.2497 50,000
ว.ศ.2499 60,000
ว.ศ.2500 505,000
ว.ศ.2501 1,000
ว.ศ.2502 80,000
ว.ศ.2503 415,500
ว.ศ.2504 1,000,000
ว.ศ.2505 121,500
ว.ศ.2506 238,000
ว.ศ.2507 360,000
ว.ศ.2508 4,417,000
ว.ศ.2509 135,000
ว.ศ.2510 263,500
ว.ศ.2511 1,712,002
ว.ศ.2512 1,582,100
ว.ศ.2513 2,179,100
ว.ศ.2514 5,892,000
ว.ศ.2515 2,933,000
ว.ศ.2516 1,483,000
ว.ศ.2517 4,508,517
ว.ศ.2518 8,045,099
ว.ศ.2519 6,044,008
ว.ศ.2520 419,000
ว.ศ.2521 981,100
ว.ศ.2522 2,065,000
ว.ศ.2523 2,123,524
ว.ศ.2524 2,617,000
ว.ศ.2525 3,259,066
ว.ศ.2526 17,012,044
ว.ศ.2527 136,611
ว.ศ.2528 1,188,028
ว.ศ.2529 3,893,731
ว.ศ.2530 247,071
ว.ศ.2531 291,000
ว.ศ.2532 68,000
ว.ศ.2533 644,880
ว.ศ.2534 1,638,600
ว.ศ.2535 35,000
ว.ศ.2536 200,000
ว.ศ.2537 767,000
ว.ศ.2538 898,501
ว.ศ.2539 105,000
ว.ศ.2540 47,000
ว.ศ.2541 157,481
ว.ศ.2542 650,815
ว.ศ.2543 108,043
ว.ศ.2544 170,685
ว.ศ.2545 116,486
ว.ศ.2546 144,706
ว.ศ.2547 64,888
ว.ศ.2548 20,000
ว.ศ.2549 16,100
ว.ศ.2550 14,500
ว.ศ.2551 5,500
ว.ศ.2552 137,565
ว.ศ.2554 27,500
ว.ศ.2555 4,500
ว.ศ.2556 7,300
ว.ศ.42 5,000
ว.ศ.วศ.2 1,881