คณะวิศวฯ ร่วมแสดงความยินดีในวาระครบรอบ 91 ปี แห่งการสถาปนาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดี และ นางสงวน ภู่ระหงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ไปร่วมแสดงความยินดีในวาระครบรอบ 91 ปี แห่งการสถาปนาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย