ติดต่อนัดหมายคณบดี

ตรวจสอบคิวว่างก่อนนัดหมาย

https://liff.line.me/1660747548-bZWmyZ4a/CalendarBookingEmp?shopId=Uc72d3f8e7d23c3e989cfcd7ba943fdc9

หากมีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่เบอร์ 022186309

 

คู่มือการสร้างระบบนัดหมาย ผู้บริหารออนไลน์ ผ่านแพลตฟอร์ม Line OA