ภารกิจบัญชี

หน้าที่ของภารกิจบัญชี

จัดทำรายงานงบการเงินหน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์

การให้บริการ

ข้อมูลทางการเงินและงบการเงินเพื่อเสนอให้กับผู้บริหารคณะฯ

ติดต่อหน่วยงาน

โทรศัพท์ 02-218-6325