บทความทางวิชาการ : จากวิกฤตพลังงานโลก: ทราบแล้วเปลี่ยน สู่การบริโภคที่ยั่งยืน

จากวิกฤตพลังงานโลก: ทราบแล้วเปลี่ยน สู่การบริโภคที่ยั่งยืน
.
โดย รัชนัน ชำนาญหมอ1, ดร.ทักษิณา โพธิ์ใหญ่1, ดร.ณัฐวิญญ์ ชวเลิศพรศิยา1 และศาสตราจารย์ ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล2.
.
1คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติและเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
.
พฤติกรรมการบริโภคอย่างยั่งยืน : กำลังเป็น 1 ในกลไกสำคัญที่จะนำพา ไม่เฉพาะคนไทย และเป็นประชากรโลกกว่า 7 พันล้านคน มีภูมิต้านทานในช่วงวิกฤตพลังงานโลก ที่น่าจะอยู่กับพวกเราไปอีกระยะนึงเลยทีเดียว
.
บทความวิชาการฉบับนี้ จึงได้ถูกเขียนขึ้นบนความมุ่งมั่นและตั้งใจอย่างยิ่งของผู้เขียน ที่จะส่งต่อแนวทางการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่ามากที่สุด (ทั้งในและต่างประเทศ) ซึ่งผลประโยชน์ไม่ได้เกิดกับเราและครอบครัวของเราเท่านั้น แต่ยังส่งผลดีต่องบประมาณโดยรวมของประเทศ และที่สำคัญ ยังเป็นแรงขับเคลื่อนหลักในการนำพาพวกเราไปสู่ ความเป็นกลางทางคาร์บอน ในปี 2050 อีกด้วย
.
ขอฝากทุกท่านที่มีโอกาสได้เห็น ข้อความและบทความวิชาการชิ้นนี้ :
1) ช่วยกันลงมือปรับเปลี่ยนเล็ก ๆ น้อย ๆ ในแบบที่เราพอทำได้ และ
2) ส่งต่อและร่วมเผยแพร่เรื่องราวดี ๆ ในบทความนี้ ในวงกว้าง เพื่อเรา เพื่อโลก และเพื่อคนรุ่นต่อไป ครับ
.
ขอบคุณครับ
ทีมผู้เขียน

อ่านบทความทางวิชาการ : จากวิกฤตพลังงานโลก: ทราบแล้วเปลี่ยน สู่การบริโภคที่ยั่งยืน
ได้ที่ https://anyflip.com/dfaj/waps/