วิศวฯ จุฬาฯ ในสื่อ : รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐ์ ลีละวัฒน์ ผู้ช่วยคณบดี ให้สัมภาษณ์เรื่อง “การใช้นวัตกรรมในการจัดการกับภัยพิบัติ”

วิศวฯ จุฬาฯ ในสื่อ : รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐ์ ลีละวัฒน์ ผู้ช่วยคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้สัมภาษณ์เรื่อง “การใช้นวัตกรรมในการจัดการกับภัยพิบัติ”
ในรายการข่าวเด่นทันสถานการณ์ ช่วงเท่าทันภัยพิบัติ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565 ทาง TV5HD

รับชมรายการได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=bUMSf2JT7s0

ขอขอบคุณที่มา : TV5HD