ภาควิชาวิศวกรรมโลหการ เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาโท และ เอก เพื่อเข้าศึกษาในภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2566

📌📌 เปิดรับสมัครแล้ว!!! 📣📣
ภาควิชาวิศวกรรมโลหการ เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาโท และ เอก เพื่อเข้าศึกษาในภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2566
เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566
สำหรับผู้ที่มีสิทธิ์สมัครและสนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-2218-7912