กลับมาอีกครั้ง โอกาสสำหรับผู้ที่ต้องการ Upskill/Reskill กับโครงการเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของ วิศวฯ จุฬาฯ

กลับมาอีกครั้ง โอกาสสำหรับผู้ที่ต้องการ Upskill/Reskill กับโครงการเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของ วิศวฯ จุฬาฯ
.
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาโครงการ Chula Engineering สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) รอบที่ 3 ปี 2566 แล้ววันนี้!
.
– เรียนกับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ
– เมื่อเข้าเรียนครบตามข้อกำหนดของรายวิชา จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการเข้าร่วมอบรม
– สามารถขอสอบเพื่อสะสมหน่วยกิตในระบบคลังหน่วยกิต (Credit Bank) เพื่อขอเทียบโอนหน่วยกิตเมื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาโท (หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สหสาขาวิชานวัตวิศวกรรมเพื่อความยั่งยืน)
– มีการพาไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ในบางรายวิชา
.
เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่วันนี้ ถึง 25 สิงหาคม 2566
ประกาศผลการคัดเลือก : วันที่ 30 สิงหาคม 2566
ยืนยันสิทธิ์และชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน : วันที่ 30 สิงหาคม ถึง 3 กันยายน 2566
เริ่มเรียนตั้งแต่เดือนกันยายนเป็นต้นไป (ขึ้นอยู่กับรายวิชา)
.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : คุณมนัสชนก จั่นบำรุง | คุณรวิวรรณ จันทรแม้น ภารกิจบูรณาการการศึกษา ฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร. 0-2218-7812
E-mail: lifelonglearning_program@eng.chula.ac.th หรือแอดไลน์เพื่อสอบถามข้อมูล https://lin.ee/Gm5q6qe