โครงการ Chula Engineering สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) เรียนฟรี 4 รายวิชา สมัครได้แล้ววันนี้!

โครงการ Chula Engineering สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) เรียนฟรี 4 รายวิชา สมัครได้แล้ววันนี้!

พิเศษสำหรับรอบนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)
มอบทุนสนับสนุนการ Reskill-Upskill เพื่อเป็นการสนับสนุนการเรียนรู้ที่ยั่งยืนให้กับผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 4 รายวิชา ดังนี้

1. รายวิชา แนวโน้ม เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสิ่งแวดล้อม
Environmental Trend, Technology, and Innovation
2. รายวิชา เทคโนโลยีเมตาเวิร์สและการประยุกต์ใช้
Metaverse Technology and Applications
3. รายวิชา การใช้งานอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
Practical IoT
4. รายวิชา การวิเคราะห์ข้อมูลและนำเสนอข้อมูลผ่านภาพ
Data Analytics and Data Visualization
รับจำนวนจำกัด รายวิชาละ 50 คนเท่านั้น!!

– สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 25 สิงหาคม 2566
– ประกาศผลการคัดเลือกวันที่ 30 สิงหาคม 2566
– ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ยืนยันสิทธิ์ภายในวันที่ 30 สิงหาคม ถึง 3 กันยายน 2566
– เริ่มเรียนตั้งแต่เดือนกันยายนเป็นต้นไป (ขึ้นอยู่กับรายวิชา)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : คุณมนัสชนก จั่นบำรุง | คุณรวิวรรณ จันทรแม้น ภารกิจบูรณาการการศึกษา
ฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร. 0-2218-7812
E-mail: lifelonglearning_program@eng.chula.ac.th หรือแอดไลน์เพื่อสอบถามข้อมูล https://lin.ee/Gm5q6qe