ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวฯ จุฬาฯ เปิดรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2566

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2566
🗓️เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 15 ตุลาคม 2566
💻สมัครออนไลน์ได้ที่ https://www.grad.chula.ac.th
☎️สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-218-7903