ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวฯ จุฬาฯ เปิดรับสมัครปริญญาโท-เอก ภาคการศึกษาปลาย 2566

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครปริญญาโท-เอก ภาคการศึกษาปลาย 2566

ระยะเวลาสมัคร 1 มิถุนายน 2566 – 5 ตุลาคม 2566