ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวฯ จุฬาฯ เปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาระดับป.โท-ป.เอก ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2566

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาระดับป.โท-ป.เอก ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2566
.
เปิดรับหลักสูตรภาคปกติ และ ภาคนอกเวลาราชการ (เสาร์-อาทิตย์)
.
เปิดรับสมัคร 1 กันยายน – ตุลาคม 2566
สอบสัมภาษณ์ วันที่ 28 ตุลาคม 2566
.
สมัครได้ที่ https://www.register.gradchula.com/