คณะวิศวฯ ร่วมแสดงความยินดีในวาระครบรอบ 35 ปี แห่งการสถาปนาวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาฯ

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2566 ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดี และนางสงวน ภู่ระหงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ไปร่วมแสดงความยินดีในวาระครบรอบ 35 ปี แห่งการสถาปนาวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย