ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมทำบุญตักบาตร และฟังธรรม ณ อาคารวิศวกรรมศาสตร์ 3 เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 66

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566 ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดี พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมทำบุญตักบาตร และฟังธรรม ณ อาคารวิศวกรรมศาสตร์ 3