ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวฯ จุฬาฯ เปิดรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2567

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2567

️เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 30 เมษายน 2567
สมัครออนไลน์ได้ที่ https://www.grad.chula.ac.th
☎️สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-218-7903