คณะวิศวฯ จุฬาฯ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 TCAS67 รอบที่ 3 Admission

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 TCAS67

รอบที่ 3 Admission

.

กำหนดการเปิดรับสมัคร วันที่ 6-12 พฤษภาคม 2567

.

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

  • สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
  • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
  • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
  • สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรธรณี
  • สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  • สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ
  • สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการและวัสดุ
  • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • สาขาวิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์และรังสี
  • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล

.

ติดตามดูข้อมูลรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ : http://www.atc.chula.ac.th/TCAS/TCAS3.html

.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ : โทร. 02-218-6333-6

Email: admission.eng@chula.ac.th