เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาโครงการ Chula Engineering สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) รอบที่ 2 ปี 2567

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาโครงการ Chula Engineering สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) รอบที่ 2 ปี 2567
.
รายวิชา การจัดการความเสี่ยงและภัยพิบัติเบื้องต้น (Fundamental Risk and Disaster Management) รุ่นที่ 3
.
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประเสริฐ อัครประถมพงศ์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐ์ ลีละวัฒน์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
.
เรียนออนไซต์ทุกวันอาทิตย์
ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน – 4 สิงหาคม 2567
เวลา 09.00-16.00 น. ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ
.
ค่าลงทะเบียนเรียน 6,000 บาท
.
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 20 มิถุนายน 2567
.
สมัครเรียนได้ที่ https://forms.gle/weAHmYhbpAzdyCfk9
.
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
E-mail : lifelonglearning_program@eng.chula.ac.th
Line OA : https://lin.ee/GGRGzSO
โทร : 02-2187812