เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาโครงการ Chula Engineering สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) รอบที่ 2 ปี 2567 รายวิชา การหาค่าเหมาะสุดด้วยวิทยาการศึกษาสำนึก (Heuristic Optimization) รุ่นที่ 2

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาโครงการ Chula Engineering สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) รอบที่ 2 ปี 2567
.
รายวิชา การหาค่าเหมาะสุดด้วยวิทยาการศึกษาสำนึก (Heuristic Optimization) รุ่นที่ 2
.
โดย อาจารย์ ดร.ธีรพล ศิลาวรรณ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
.
ทุกวันพฤหัสบดี เริ่มเรียนวันที่ 13 มิถุนายน ถึง วันที่ 15 สิงหาคม 2567 ระหว่างเวลา 13:00 – 16:00 น. (รวม 30 ชั่วโมง) *เรียน Onsite ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ทั้งหมด
.
ค่าลงทะเบียนเรียน 6,000 บาท
.
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 5 มิถุนายน 2567
.
สมัครเรียนได้ที่ https://forms.gle/weAHmYhbpAzdyCfk9
.
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
E-mail : lifelonglearning_program@eng.chula.ac.th
Line OA : https://lin.ee/GGRGzSO
โทร : 02-2187812