พิธีเปิดค่ายฟันเฟืองสานฝันครั้งที่ 23 ณ โรงเรียนเทพาลัย ต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.สุรัฐ ขวัญเมือง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมค่ายฟันเฟือง ครั้งที่ 23 ณ โรงเรียนเทพาลัย ต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา
.
ค่ายฟันเฟืองสานฝัน ครั้งที่ 23 เป็นค่ายสอนหนังสือ สร้างความรู้ความเข้าใจ แนะแนวทางในการศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ และสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้อง ๆ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดโดย นิสิตชมรมวิชาการ คณะวิศวฯ จุฬาฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-31 พฤษภาคม 2567 โดยปีนี้มีน้อง ๆ ม.ปลายเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 73 คน