ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมทำบุญตักบาตร และฟังธรรม ณ ลานเกียร์ เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 67

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2567 ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดี พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมทำบุญตักบาตร ฟังธรรม และมอบของที่ระลึกให้กับผู้ที่เกิดในเดือนพฤษภาคม ณ ลานเกียร์ (ลานอินทาเนีย)