รับฟังความรู้จากคณะวิศวฯ จุฬาฯ ในรายการ “พูดจาประสาช่าง” หัวข้อ “Med x Engineering Hackathon : Together Toward the Future”

รับฟังความรู้จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ในรายการ “พูดจาประสาช่าง” หัวข้อ “Med x Engineering Hackathon : Together Toward the Future”
.
ออกอากาศทางสถานีวิทยุจุฬาฯ FM 101.5 MHz
วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30-08.55 น.
.
โดยวิทยากร : นางสาวพัทธ์ธีรา เลิศธาดา
ประธานกิจกรรม Med x Engineering Hackathon : Together Toward the Future
นิสิตสาขา Robotics and Artificial Intelligence หลักสูตรนานาชาติ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
.
ผู้ดำเนินรายการ : รศ. ดร.พรรณี แสงแก้ว
.
ท่านสามารถรับฟังข้อมูลข่าวสาร ความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์ที่ทันสมัย ในรายการ “พูดจาประสาช่าง” โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ได้ทางสถานีวิทยุจุฬาฯ FM 101.5 MHz ทุกวันอาทิตย์ เวลา 08.30-08.55 น.
#พูดจาประสาช่าง #ChulaEngineering #วิศวจุฬา #ACTNOW