คณะวิศวฯ จุฬาฯ รับมอบเงินสนับสนุนกองทุนนวัตกรรมวิศวฯ จุฬาฯ จำนวน 200,000 บาท จากบริษัท เอ็กซโปซิส จำกัด ในนามผู้จัดงาน SISTAM 2023