คณะวิศวฯ ร่วมแสดงความยินดีในวาระครบรอบ 53 ปี แห่งการสถาปนาคณะนิเทศศาสตร์ วันที่ 5 กรกฏาคม 2561