ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ Big Data and Mobile Technology for Smart Cities