ข่าวรับสมัครนิสิต
27 ตุลาคม 2566
กลับมาอย่างยิ่งใหญ่ กับงาน ISE Open House 2023 งานเปิดบ้านแนะแนวการศึกษาเพื่อเข้าสู่รั้ววิศวฯ จุฬาฯ หลักสูตรนานาชาติ ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2566
กลับมาอย่างยิ่งใหญ่ กับงาน ISE Open House 2023 งานเปิดบ้านแนะแนวการศึกษาเพื่อเข้าสู่รั้ววิศวฯ จุฬาฯ หลักสูตรนานาชาติ ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ผ่านเพจ ISE Chula Open Ho
22 ตุลาคม 2566
CHULALONGKORN UNIVERSITY ANNOUNCEMEMT: Admission to the Bachelor of Engineering (International Program) for Thai Students
CHULALONGKORN UNIVERSITY ANNOUNCEMEMT: Admission to the Bachelor of Engineering (International Program) for Thai Students   Application Period: 27 November – 21 December 2023 by 16:00 hrs.
17 ตุลาคม 2566
คณะวิศวฯ จุฬาฯ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) . กำหนดการเปิดรับสมัคร วันที่ 1-13 พฤศจิกายน 2566 . โครงการที่เปิดรับสมัคร –
26 กันยายน 2566
โค้งสุดท้ายก่อนปิดรับสมัคร 3 รายวิชาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต! โครงการ Chula Engineering สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต รอบที่ 3 ปี 2566
โค้งสุดท้ายก่อนปิดรับสมัคร 3 รายวิชาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต! โครงการ Chula Engineering สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต รอบที่ 3 ปี 2566 . สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 . ประกาศผลการคั
25 กันยายน 2566
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวฯ จุฬาฯ เปิดรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2566
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย . เปิดรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2566 . เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 15 ตุลาคม 2566 ดูรายละเอียดวิชาเ
25 กันยายน 2566
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยีการป้องกันประเทศ คณะวิศวฯ จุฬาฯ เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2566
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยีการป้องกันประเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2566 . ผู้
25 สิงหาคม 2566
Chula Systems Engineering (CUSE) & the University of Warwick (WMG) เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาโทหลักสูตรสองปริญญา Master of Engineering & Master of Science
Chula Systems Engineering (CUSE) & the University of Warwick (WMG) เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาโทหลักสูตรสองปริญญา Master of Engineering & Master of Science . ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 สิงหาคม 2566
25 สิงหาคม 2566
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวฯ จุฬาฯ เปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาระดับป.โท-ป.เอก ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2566
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาระดับป.โท-ป.เอก ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2566 . เปิดรับหลักสูตรภาคปกติ และ ภาคนอกเวลาราชการ (เสาร์-อาทิตย์) . เปิดร
25 สิงหาคม 2566
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญร่วมงาน ChPE Open House (Chemical and Process Engineering) วิศวะ จุฬาฯ อินเตอร์
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญร่วมงาน ChPE Open House (Chemical and Process Engineering) วิศวะ จุฬาฯ อินเตอร์ 👨‍🔬 ภายในงานได้รับเกียรติจาก ดร
25 สิงหาคม 2566
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวฯ จุฬาฯ เปิดรับสมัครปริญญาโท-เอก ภาคการศึกษาปลาย 2566
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครปริญญาโท-เอก ภาคการศึกษาปลาย 2566 ระยะเวลาสมัคร 1 มิถุนายน 2566 – 5 ตุลาคม 2566