NEWS CENTER

ข่าวกิจการนิสิต
สิงหาคม 21, 2017
กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน ครั้งที่ 3
กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน ครั้งที่ 3  ณ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์  เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ชมรมบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ได้จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน ครั
สิงหาคม 21, 2017
พิธีส่งมอบฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก “ยุววิศวกรบพิธ 45”
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย รศ. ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดี พร้อมด้วย ผศ. ดร.สรรเพชญ ชื้อนิธิไพศาล รองคณบดี อ. ดร.พิมพ์พร พลเพชร ผู้ช่วยคณบดี นิสิตเก่า และ
สิงหาคม 15, 2017
การขอทำบัตรจอดรถ ปีการศึกษา 2560
สิงหาคม 10, 2017
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดตามข่าวสารสำหรับนิสิตทุนทุกประเภท
สิงหาคม 8, 2017
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุนโครงการ “การเฉลิมฉลอง 100 ปี แห่งการประดิษฐานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”
วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2560 บริษัทไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ส่งมอบเงิน จำนวน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) จากบริษัทไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) เพื่อสนับสนุนโครงการ”การเฉลิมฉลอง 100 ปี แห่งการประดิษฐา
สิงหาคม 4, 2017
เกณฑ์การขอเงินช่วยเหลือฝึกงาน
เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การขอเบิกเงินช่วยเหลือฝึกงาน ตามประกาศวันที่ 3 สิงหาคม 2560 จึงเปลี่ยนแปลงให้นิสิตที่ไม่ได้รับเงินสนับสนุนใดๆ จากหน่วยงานและต้องการขอเงินช่วยเหลือฝึกงานให้นิสิตดำเนินการต
สิงหาคม 4, 2017
เชิญชวนนิสิตจุฬาฯ จิตอาสาช่วยจำหน่ายเหรียญ ที่ระลึกฯ
เชิญชวนนิสิตจุฬาฯ จิตอาสา ที่ประสงค์จะหารายได้พิเศษช่วยจำหน่ายเหรียญ ที่ระลึกฯ สนใจติดต่อ พี่อ๋อย / พี่อ้อย  โทร 02-2143693  
สิงหาคม 3, 2017
กิจกรรมก้าวแรกสู่นิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 ชมรมบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรม ก้าวแรกสู่นิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมเจริญวิศวกรรม คณะวิศวก
กรกฎาคม 31, 2017
ทุนสงเคราะห์ช่วยเหลือจากจุฬาฯ สำหรับนิสิตที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย
นิสิตที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย สามารถติดต่อขอทุนสงเคราะห์ช่วยเหลือจากจุฬาฯ  โดยแจ้งความจำนงผ่านคณะฯ  ที่สังกัดได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป คลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มฯ   
กรกฎาคม 25, 2017
สำหรับนิสิตใหม่ที่ บิดา/มารดา ทำงานที่จุฬาฯ เคยศึกษาที่คณะวิศวฯ จุฬาฯ
ประชาสัมพันธ์… สำหรับนิสิตใหม่ คณะวิศวฯ ปีการศึกษา 2560 ♦ นิสิตที่ บิดา/มารดา ทำงานที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรอกข้อมูล >>> https://goo.gl/T7aaK2 ♦ นิสิตที่ บิดา/มารดา เคยศึกษาที่คณะวิศว